Duyurular

Sayın Üyemiz,Odamızın da girişimleri sonucu, sokağa çıkma yasağı kapsamında olan ve 18-20 yaş arasındaki çalışan gençlerle ilgili uygulama birliğinin sağlanması amacıyla T.C. İçişleri Ba
Ticaret Bakanlığı, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını koruması için Resmi Gazete’de kar paylarının dağıtımına ilişkin bir tebliğ yayınladı. Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen 31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynak...
Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim ve limited şirketlerde, olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması öngörülmektedir.Diğer taraftan şirketlerimizce faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edilmekte, bu da mart ayı sonuna kadar ola...

Önemli Linkler