Duyurular

Sayın Üyemiz; Ticaret İl Müdürlüğünden odamıza gelen yazı ile Bakanlığımız Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün ilgi'de kayıtlı yazılarında özetle, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinl...
Sayın Üyemiz,Ticaret Bakanlığının Birliğimize ilettiği yazıda; Avrupa Komisyonu tarafından sunulan "Net Sıfır Sanayi Yasası"na ilişkin siyasi uzlaşı sağlandığı bildirilmektedir.Net Sıfır Sanayi Yasası kapsamında;- Net sıfır teknolojiler için AB üretim kapasitesinin, 2030 yılı itibariyle beklenen AB talebinin en az %40'ına ulaşması,- Net ...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 1291 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı ve Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazılara atıfta bulunularak, Rusya Federasyonu (RF) tarafından ithal edilen muhtelif ürünlerin zorunlu etiketlemeye tabi tutulması kapsamında bilgi verildiği, söz konusu ürünler arasında...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) T.C. Ticaret Bakanlığı yazısına atfen Odamızla paylaştığı yazıda; 8 Mart 2024 tarihinde Burgaz’da "Bulgar-Türk İş Forumu düzenleneceği bildirilmektedir.Söz konusu yazının ekinde etkinliğin ikili ticari ve ekonomik ilişkiler açısından önem arz ettiği ve kadın giriş...

Önemli Linkler