Duyurular

Sayın Üyemiz,Hayata Destek Derneği tarafından BM Dünya Gıda Programı (WFP) desteğiyle “Genç İstihdamını Artırmak için Dijital Becerileri Geliştirme Projesi (EMPACT by SES)” yürütülmektedir. Proje kapsamında, iş sahibi olmayan 18-40 yaş arasında T.C. vatandaşları ve mülteciler 2 ay E-ticaret, Sosyal Medya, Grafik Tasar...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Batum Başkonsolosluğu’nun ilgili yazısına atfen Odamıza gönderdiği yazıda; “Agro Batumi 2022” 10. Uluslararası Tarım – Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı”nın 7-8 Ekim 2022 tarihlerinde düzenleneceği belirtilmiştir.Yazıda devamla, söz konusu fuar...
Değerli Üyemiz, 5174 Sayılı Odalar ve Borsalar Kanununun 81. ve 84. maddelerine göre 2022 yılı Ekim/Kasım ayları içerisinde Oda ve Borsa organ seçimleri yapılacağından, Türkiye Odalar ve Borsalar Seçimleri hakkındaki yönetmeliğin 10.maddesi gereğince Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri seçiminin yapılacağı seçim tak...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 26.08.2022 tarih ve E-34221550-720-8564 sayılı yazıda; Ticaret Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen yazılara istinaden Rusya'nın Isource.Reserve isimli elektronik platformun (reserve.isource.ru), Türk tedarikçiler ile artan sayıda Rus tüketiciyi bir araya...
Sayın Üyemiz,Turkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB), Odamıza gönderilen yazıda;Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından, dört farklı taşımacılık modunda (Karayolu, Denizyolu, Demiryolu, Havayolu) ve bu modların entegrasyonuna dayanan kombine taşımacılık hizmetlerinde organizatörlük faaliyetlerinde bulunabileceklerin faaliyet a...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız 26.08.2022 tarih ve 859 sayılı yazıda, Alman Tedarik Zinciri Kanunu'nun Almanya'nın Türkiye'deki Tedarikçilere Etkileri Bilgilendirme Semineri’nin 13 Eylül 2022 Salı günü saat 10:30'da internet üzerinden gerçekleştirileceği bildirilmiş...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan 23.08.2022 tarihli yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce Birlikleri’ne iletilen yazıda, 16.08.2022 tarih ve 31925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ...
Sayın Üyemiz,Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle uğraşanlar, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tesci...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 29.07.2022 tarihli yazıda; TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nden TOBB’a iletilen yazıya atıfta bulunularak, TOBB ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden bahsedilmiş, TÜBİTAK BİGG 2022-2 Yeşil Büyüme yeni çağrı d&oum...
Sayın Üyemiz,İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan 21 yıllık geçmişi olan, ülkemizin ve İstanbul’un güzide üniversitelerinden biridir. İstanbul Ticaret Odası’nın ilke ve amaçları doğrultusunda ülkemiz yükseköğretimine katkı sunan Üniver...