Duyurular

Değerli Üyemiz; Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nden iletilen yazıda Bakanlık tarafından başlatılan mesleki eğitim merkezi ustalık telafi programı kapsamında; çalışan sayısı 50 ve üzerinde olan işletmeler bulundukları il/ilçenin milli eğitim müdürlükleri ile ilgili protokol&...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 24.03.2022 tarihli ve E-34221550-611.01-3147 sayılı yazıda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının bir yazısına atıfta bulunularak, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği gereği motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/k...
Sayın Üyemiz,Odamız tarafından, 2021 yılında yaşanan ekonomik gelişmelerin ve koronavirüs pandemisinin üye firmalarımız üzerindeki etkisini ölçmek ve önümüzdeki dönem beklentilerini ortaya koymak amacıyla meslek komitesi üyelerimizin katılımıyla Piyasa Beklenti Anketi çalışması yapılmıştır. Anketin sonuçlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Sayın Üyemiz,T.C. İzmir Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen yazıda; Anayasanın 44. ve 45. maddeleri gereği, Tarım ve Orman Bakanlığının 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde toprağın korunması, geliştirilmesi, bölünmelerinin önlenmesi ve amaç dışı ve yanlış ...
Sayın Üyemiz,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40 ıncı maddesinde şirket/işletme adına imzaya yetkili olan kişilerin imza verilerinin, mevcut olması halinde kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan verilerden elektronik ortamda temin edilerek ticaret sicili dosyasına kaydedilmesi düzenlenmiş ve böylece halihazırda fiziki olarak tic...
Sayın Üyemiz,T.C. Ticaret Bakanlığı, TOBB, TİM, OSBÜK koordinasyonunda ve İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde aşağıda yer alan program çerçevesinde 8-9 Şubat 2022 tarihlerinde, 14:00-17:45 saatleri arasında “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri” gerçekleştirilecektir.Çevrim içi (online) olarak gerçe...
Sayın Üyemiz,Sanayi Sicil Belgesi almış olan firmalar için; Yıllık İşletme Cetveli’nin, Nisan 2022 ayı sonunu beklemeden (Söz konusu tarihin bu yıl resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 5 Mayıs 2022 tarihi sonuna kadar) http://sanayisicil.sanayi.gov.tr adresine E-Devlet ile giriş yapılarak elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.Bilgilerinize sunarız.
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen E-34221550-250-71 sayılı yazıda;· T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmış olup, anılan değişikliklerin 31.12.2021 tarihli ve 31706 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı,· Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ...
Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir.