Tarihçe

Aliağa Ticaret Odası, 1970'lerden itibaren hızla sanayileşen ve 1990'lı yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en önemli sanayi, ticaret, Rafineri, Petro Kimya, Demir Çelik ve Ağır Sanayi bölgesi olan Aliağa'da Ticaret erbabı ve Sanayicilere hizmet vermek üzere 1991 yılında kurulmuştur.

Odamız; Tüm Odaların kuruluş gayesi olan, üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini, ahlak ve tesanüdünü korumak gibi aynı amaç ve görev çerçevesinde, 1991 yılında kurulmuş, 1992 yılında 361 üye ile hizmet vermeye başlamıştır.

2 Şubat 1992 tarihinde "Aliağa Ticaret Odası" ismiyle Aliağa'lı bir grup işadamının teşebbüsü ile "İstiklal Caddesi Akyıldız Pasajı 72/4 Aliağa" adresinde mütevazı bir yerde hizmete başlamıştır.

1991 yılında Adnan Saka başkanlığındaki bir grup işadamı tarafından hızla büyüyen ilçede Ticaret Odası kurulması için çalışmalar başlatıldı. Aliağa Kaymakamlığı tarafından Oda kuruluş çalışmalarının yürütülmesi için Geçici bir kurul oluşturuldu. Geçici kurul başkanlığına ilçede uzun yıllardır ticari faaliyetlerde bulunan Adnan SAKA getirildi. Geçici Kurul üyelikleri ise Nazmi KAYA, Yusuf SAVRAN, Osman ŞİMŞEK, Yahya YAVUZ, Kasım KAYAR, Ömer ÇİL, Ahmet ARLI ve Ahmet KASAP'dan oluştu.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından resmen Oda kuruluş çalışmalarını yürütmek için belirlenen Adnan Saka başkanlığındaki Geçici Kurul, hızla tüm bürokratik, hukuki ve yasal gerekleri tamamladı.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.03.1991 tarih ve 1991/27 Sayılı onayı ile Aliağa Ticaret Odası'nın kuruluşuna izin verilmiş ve bu izin Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

07.02.1992 tarihinde ise Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 02 Sayılı yazısıyla Aliağa Ticaret Odası bünyesinde 6763 Sayılı Kanunun 12. maddesi uyarınca iş çevresi Aliağa ilçesi ve Yeni Şakran ile Helvacı beldeleri olan Ticaret Sicil Memurluğu oluşturuldu.

Geçici kurul tarafından kuruluşu tamamlanan Aliağa Ticaret Odası'nda yetkili Organlara ilk seçimler ise 1991 Kasım başında yapılmış ve bu seçimde Oda Meclis üyeliklerine;

Arif AKYÜZ, Şahabettin YILDIRIM, Ahmet ARLI, Turgut OĞUZ, Rıza GÜRBÜZ, Hilmi GÜNER, Adnan SAKA, Ekrem TOKER, Mustafa AKGÜN, Sunday KAVAK-LIOĞULLARI, Necdet SEZEN ve Haydar ARLI seçilmiştir.

Seçilen bu üyeler 12 Kasım 1991 tarihindeki ilk Meclis Toplantısında bir araya gelerek yaptıkları oylamada; Turgut OĞUZ'u Meclis Başkanlığına, Ahmet ARLI'yı da Başkan Vekilliğine seçmişlerdir.

25 Kasım 1991 tarihinde toplanan Oda Meclis'i, Yönetim Kurulu Başkanlığına Adnan SAKA'yı, Başkan Vekilliğine Arif AKYÜZ'ü, Muhasip Üyeliğe Sunday KAVAKLI OĞULLARI'nı ve üyeliklere de Rıza GÜRBÜZ ile Mustafa AKGÜN'ü seçmiştir.

10 Aralık 1991 tarihli Meclis Kararı ve 11 Aralık 1991 tarihli Meclis Onayıyla Takdir YARIŞ, Aliağa Ticaret Odası Genel Sekreterliğine atanmış, Seçimleri tamamlanan, Oda Meclisi ve Yönetim Kurulu belirlenen Aliağa Ticaret Odası, 2 Şubat 1992 tarihinde fiilen hizmet vermeye başlamıştır.

Aliağa Ticaret Odası, 5 Ekim 2001 tarihinde "Kazım Dirik Mahallesi 262 Sokak No:29" adresinde kendi imkanlarıyla yaptırdığı modern binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Aliağa'nın ve bölgenin Ticaret ve Sanayi yapısının ülke ekonomisine daha fazla katkı yaratacak şekilde biçimlenmesi, makro hedeflere yönelik stratejik plan ve vizyonun belirlenmesi, üyelerinin mesleki faaliyetlerini uygun koşullarda yürütebilmeleri ve karşılaştıkları sorunların çözümlenebilmesi amacıyla kurulan Aliağa Ticaret Odası bugün İzmir ve Ege başta olmak üzere Türkiye'nin önde gelen meslek kuruluşları arasında bulunmaktadır.