Aliağa'nın Sosyal Durumu

Nüfus Özellikleri

1960'lı yıllarda küçük bir balıkçı köyü olan Aliağa'nın nüfusunda uzun yıllar önemli bir gelişme olmazken, 1980'li yıllardan başlayarak nüfus artışı hızlanmıştır.

1960'da 2860 kişilik bir nüfusa sahip küçük bir bucak olan Aliağa, Demir Çelik ve Petro- Kimya sektörünün ağırlıkta olduğu sanayinin kurulmasıyla birlikte hızla gelişerek, Ege'nin nüfus çeken bir sanayi merkezine dönüşmüştür.

Hızlı sanayileşme; Hızlı kentleşme, dış göç alma ve nüfusun yoğunlaşmasına neden olmuştur. 1960 ile 1990 yılları arasında nüfus yüzde 789,2 oranında artmıştır. 2016 yılında yapılan adrese dayalı Nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Aliağa Merkez Nüfusu 91.026 olarak tespit edilmiştir.

Yıllara Göre Aliağa Genel Nüfus Rakamları:

1901 yılı (801), 1927 yılı (975), 1950 yılı (5.898), 1955 yılı (6.573), 1960 yılı (7.018), 1965 yılı (7.814), 1970 yılı (8.695), 1980 yılı (16.184), 1985 yılı: (33.272), 1990 yılı (42.150), 1997 yılı (52.968), 2000 yılı (57.192), 2007 yılı (60.043), 2010 yılı (65.753), 2011 yılı (68.432), 2012 yılı (76.598), 2013 yılı (80.948), 2014 yılı (83.366), 2015 yılı (87.376), 2016 yılı (91.026).

Aliağa İlçesi Nüfus Bilgileri:

YILTOPLAMKIRŞEHİRERKEKKADIN
196578147814-39773837
197096959695-53154380
19751048510485-56214864
19801618416184-96236521
19853327215694175781835414918
19904215016700254502248419666
20005719219655355373019726995
20076004316221438223039929664
20086225812750495083151530743
20096350312395511083203731466
20106575312129536243323132522
20116843211992564403472533707
20127659817474591244096035638
201380948-809484381037138
201483366-833664502638340
201587376-873764768639690
201691026-910265009240394
İdari Yapı

Sanayi bölgesi olmasından dolayı Aliağa'da gece ve gündüz nüfusu arasında büyük farklılık mevcuttur. İlçe Merkezi nüfusu 91.026 olmasına karşın, gündüz nüfusunun 100 binin üzerinde olduğu bilinmektedir.

Tüm sanayi merkezlerinde görülen hareketli ve heterojen nüfus yapısına Aliağa'da da rastlanmaktadır. Aliağa'nın bir sanayi merkezi olması, İzmir, Manisa veya Aliağa köylerinde ikamet eden ancak Aliağa'da çalışan "işgücü tipi"ni yaratmıştır. Aliağa'nın nüfus yapısı, heterojen bir nitelik arz etmektedir. Dış göç sonucu, Türkiye'nin her yerinden insanlar Aliağa'ya gelmiştir.

Aliağa, İdari teşkilatlanma yönünden 1937 yılında bucak olmuş, 1952 yılında belediye teşkilatı kurulmuş ve 14 Ocak 1982 tarih, 2585 sayılı kanun ile ilçe statüsüne kavuşmuştur. Aliağa'yı ilçe yapan 2585 sayılı kanun, 21 Ocak 1982 tarihinde resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Atatürk, Yeni, Yalı, Kültür, Kurtuluş, Siteler ve Kazım Dirik mahallesi olmak üzere 7 mahalleden oluşan Aliağa'ya bağlı iki belde ve 19 köy bulunmaktadır.

Aliağa'yı ilçe statüsüne kavuşturan 2585 Sayılı kanun ile Menemen ilçesi Merkez bucağından 3 köy, Foça ilçesi Yeni Foça beldesinden 2 köy, Bergama ilçesi Zeytindağ beldesinden 6 köy bağlanmıştır. 29 Aralık 1994 tarih ve 1994/347 sayılı İl İdare Kurulu kararı ile Şehitkemal köyünden Yukarı Şehitkemal köyü ayrılmıştır.

Aliağa; 2004 yılında 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun yayınlanmasından sonra İçişleri Bakanlığı'nın 03.08.2004 tarih ve 119 sayılı genelgesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır.

Mart 2008 tarihinde; 5393 sayılı Bazı Belediyelerin kapatılması ve yeni ilçeler kurulması Kanunu çerçevesinde; Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilk kademe belediyelerinin tüzel kişilikleri sona erdirildi. Kanun kapsamına giren Helvacı Belediyesi'nin de kapatılması kararı alınmıştır.

ALİAĞA BELEDİYESİ

Aliağa'da Belediye teşkilatı 1952 yılında kurulmuştur. 1982 yılına kadar belde belediyesi olarak hizmet veren belediye teşkilatı, 14 Ocak 1982 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ilçe belediyesi durumuna dönüşmüştür. Aliağa Belediyesi, sanayileşme sonucu büyük bir hızla büyüyen ve genişleyen ilçeye hizmet vermektedir.

Kaynak: Aliağa Ticaret Odası © 2009