E-İmza

E-İmza Nedir?

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan (bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle) ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiğini elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerden oluşur.

Ayrıca elektronik imza, elektronik ortamdaki belge ve işlemlerin hukuki açıdan geçerlilik ihtiyaçlarına cevap veren bir teknolojidir.

Elektronik imza sağlamış olduğu kimlik doğrulama, veri bütünlüğü ve inkâr edilemezlik gibi özellikler ile sanal ortamda karşılaşılan söz konusu güvenlik ve güvenilirlik sorunlarının aşılmasına katkıda bulunmaktadır.

Nasıl Alınır?

Bireysel Başvuru

  • Başvuru sahibinin nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve kimlik yerine geçen geçerli resmî belgesi
  • Başvuru Formu’nun imzalı hali (Odamız tarafından verilecektir)
  • Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) Taahhütnamesi’nin imzalı hali (Odamız tarafından verilecektir)
  • Başvuru evrakları tamamlanan kişilerin kimlik doğrulamaları E TUĞRA E-imza personeli kanalıyla gerçekleştirildikten sonra elektronik imzalar sahiplerine gönderilmektedir.

E-İmza Ücretleri:

 KDV DAHİL FİYATI
1 YILLIK E-İMZA160.00 TL
2 YILLIK E-İMZA230.00 TL
3 YILLIK E-İMZA290.00 TL