Üye Aidatları

Üye Aidat Tahakkuk ve Tahsilatı
Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı Odamız yetkili birimlerince yürütülmektedir.

Yıllık Aidat Tahakkuku
Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 0(232) 616 41 51 No.lu telefonundan öğrenebilirsiniz.

Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaralarını bilgi@alto.org.tr adresine mail göndererek öğrenebilirsiniz.

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta belirtmenizi rica ederiz.

  • T.C. ZİRAAT BANKASI ALİAĞA ŞUBESİ TR80 0001 0007 1408 0626 8750 01
  • TÜRKİYE İŞ BANKASI ALİAĞA ŞUBESİ TR23 0006 4000 0013 4750 3808 85
  • TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ALİAĞA Şb. TR88 0006 2000 5040 0006 2997 74
  • TÜRKİYE HALK BANKASI ALİAĞA Şb. TR45 0001 2009 7270 0010 2600 08
  • YAPI KREDİ BANKASI ALİAĞA Şb. TR26 0006 7010 0000 0043 1846 12
  • TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TR86 0001 5001 5800 7298 9354 72
  • FİNANSBANK ALİAĞA Şb. TR36 0011 1000 0000 0065 4523 56
  • AKBANK ALİAĞA Şb. TR06 0004 6001 9188 8000 1485 92
  • DENİZBANK A.Ş. ALİAĞA Şb. TR57 0013 4000 0095 7894 9000 01

Aidat Boçlarına kredi kartı ile taksitlendirme kolaylığı,

Odamız Bankalarla protokol imzalayarak üyelerimizin gecikmiş aidatlarını 4-6 taksite bölerek kredi kartıyla ödeme imkanı sağlamıştır.