İş Makinası Tescil İşlemleri

İş makinası tescil esasları: ek (1-mevzuat)

Ek'te bulunan (2-dilekçe örneği) ile birlikte;

2.EL İŞ MAKİNESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Noter satış sözleşmesi aslı
 2. İmza sirküleri (fotokopisi)
 3. Vekalet ile işlem yapılıyorsa vekalet fotokopisi
 4. Gelen kişinin kimlik fotokopisi
 5. Eski ruhsat aslı

0 (SIFIR) İŞ MAKİNESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR

 1. Satış faturası aslı+fotokopisi (aslı görülüp iade edilecek)
 2. Teknik belge aslı
 3. Makine ithal ise gümrük giriş beyanname fotokopisi
 4. İmza sirküleri (fotokopisi)
 5. Vekalet ile işlem yapılıyorsa vekalet fotokopisi
 6. Gelen kişinin kimlik fotokopisi
 7. Varsa,resim, broşür,çizim gibi iş makinasine ait fikir verici ek dokümanlar eklenebilir.

İlgili belgeleri tamamlayarak başvuruda bulunanlar tescil belgesi harcını da (200,00 tl) ödeyerek işleme başlayabilirler.