Dış Ticaret Veritabanları

Dış Ticarete Yönelik Veri Tabanları, Pazara Giriş Linkleri
 1. INTERNATIONAL TRADE CENTER (UNCTAD/WTO) MARKET ANALYSIS AND RESEARCH (MAR) VERİTABANI
  Söz konusu veri tabanında çok iyi hazırlanmış pazar araştırmaları ve ticari analizler mevcut olup veri tabanının yanında Trade Map, Market Access Map, Trade Commitments Map, Investment Map ve Product Map gibi birçok web tabanlı uygulamaları kullanım imkânı bulunmaktadır. Veri tabanına erişim ücretsiz olup siteye bireysel bazda veya firma bazında üye olunabilir.
  Adres: intracen.org 
   
 2. EUROSTAT
  AB’nin resmi istatistik kurumu olan Eurostat’ın internet sitesinden AB’nin tüm ekonomik ve sosyal göstergelerine ilişkin istatistiklere ulaşılabilir. Sitenin içinde yer alan dış ticaret veri tabanından ise gümrük tarife kodu ve ülkeler bazında zaman serilerine erişim mümkün bulunmaktadır.
  Adres: ec.europa.eu/eurostat
   
 3.  AB PAZARA GİRİŞ VERİ TABANI (MARKET ACCESS DATABASE)
  AB’nin Pazara Giriş Stratejisi çerçevesinde kurulan Pazara Giriş Veri Tabanı Avrupalı ihracatçıların hedef pazarlarına ilişkin bilgilere daha kolay ulaşma imkânı sağlaması amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda, söz konusu veri tabanını içeriğinde AB üyesi ülkelere yönelik tüm ticari engellerin sektörel sınıflandırılması, üçüncü ülkelerdeki ithalat muameleleri, üçüncü ülkelerin gümrük vergileri ile AB’nin dış ticaret istatistiklerine ayrıntılı bir şekilde ulaşmak mümkündür. AB’nin Pazara Giriş Veri Tabanı tüm üye ve aday ülkelere ücretsiz hizmet vermektedir.
  Adres: madb.europa.eu
   
 4. AB İHRACAT YARDIM MASASI (EXPORT HELPDESK)
  Gelişme yolundaki ülkelerin AB’ye daha kolay ihracat yapabilmesi için tasarlanmış AB İhracat Yardım Masası’nda AB’nin üçüncü ülkelerle tercihli ticaret anlaşmalarına, AB’de uygulanan gümrük vergilerine, AB’nin dış ticaret istatistiklerine ve AB’nin dış ticaret mevzuatına ulaşmak mümkündür. AB İhracat Yardım Masası’nın kullanımı ücretsizdir ve her ülkeden erişime açıktır.
  Adres: trade.ec.europa.eu/tradehelp
   
 5. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ İSTATİSTİK VERİ TABANI
  DTÖ üyesi ülkelerin, gözlemcilerin ve seçilmiş bazı ülkelerin ticaret, hizmet ve tarife profilleri listelenmektedir. Yıllar itibariyle ülkelerin ticaret istatistiklerine ulaşılabilmektedir. Herhangi bir abonelik gerektirmemektedir.
  Adres: stat.wto.org
   
 6. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ DOCSONLINE VERİ TABANI
  Dünya Ticaret Örgütü’nün tüm resmi belgelerine ulaşılabilecek bir veri tabanı olan Docsonline’da hem 1986–1994 arasındaki özellikle Uruguay Görüşmeleri’nin bir kısım belgelerine hem de 1995 yılından bu yana DTÖ’nün tüm resmi yazı ve anlaşmalarına ulaşmak mümkündür. Günlük olarak güncellenen veri tabanında 3 resmi dilde 100.000’nin üzerinde belge mevcuttur. Veri tabanına erişim için bireysel veya firma bazında üye olunabilir.
  Adres: docsonline.wto.org
   
 7. BM COMTRADE VERİ TABANI
  Ülkelerin yıllık bazda, Armonize Sistem’e (HS), Standart Uluslararası Ticaret Sınıflaması’na (SITC) ve Standart Uluslararası Ticaret Sınıflamasına Dayalı Geniş Ekonomik Gruplara Göre Sınıflama’ya (BEC) göre ikili ticari ilişkilerine ulaşılabilmektedir. Veri tabanı kullanımı üyelik gerektirmemektedir.
  Adres: comtrade.un.org
   
 8. OECD İSTATİSTİK VERİ TABANI
  OECD ülkelerinin ve OECD dışındaki bazı büyük ülkelerin birçok alanda verileri elde edilebilmektedir. Örneğin, söz konusu ülkelerin çeyreklik olarak GSYH büyüme hızlarına, aylık ve yıllık olmak üzere ticaret rakamlarına ulaşılabilmektedir. Veri tabanı kullanımı üyelik gerektirmemektedir.
  Adres: stats.oecd.org
   
 9.  ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT (EIU) ÜLKE RAPORLARI
  Dünya ülkelerinin tamamı hakkında temel ekonomik göstergeler gibi kısa bilgilerin yanı sıra, ülkelerin genel ekonomik ve dış ticarete ilişkin durumlarını, dünyadaki yeni eğilim ve gelişmeler ile sosyal ve yapısal değişimlere ilişkin bilgileri içeren veri tabanıdır. Tüm kaynaklara ulaşmak için bireysel abone olunmalıdır. Ancak veri tabanı kapsamındaki “global economic outlook” bölümüne ücretsiz üye olunabilmektedir.
  Adres: db.eiu.com
   
 10. DÜNYA BANKASI VERİ TABANI
  Dünya Bankası’nın “Veri ve Araştırma” isimli sayfasında, yüksek kaliteli ulusal ve uluslararası istatistikler ile küresel istatistiksel programlar yer almaktadır. Veri tabanı aracılığı ile ülkelere ve bölgelere göre ekonomik, sosyal göstergelerin yer aldığı ülke profillerine ulaşılabilmektedir. Bununla beraber, Dünya Bankası’nın ana araştırma birimlerinin hazırladığı ülkeler arası, sektörler arası, konulara göre ayrılmış araştırmalara ulaşım mümkündür. Veri tabanında ayrıca, dünya ekonomisindeki küresel trendlerle ilgili bilgi, analiz ve tavsiyelerin yer aldığı beklentiler bölümü de mevcuttur.
  Adres: econ.worldbank.org
   
 11. WORLD TRADE ATLAS (Global Trade Atlas) VERİ TABANI
  Dünya ticaretinin neredeyse %100’ünü temsil eden 70’de fazla ülkenin ayrıntılı dış ticaret istatistiklerine erişilebilen veri tabanında ithalat, ihracat ve ödemeler dengesi hakkında güncel bilgilere ulaşılabilmektedir. Ürün ve ülkeler bazında taramaya göre düzenlenmiş olan söz konusu veri tabanında bazı ülkelerin eyalet ve gümrük kapısı (liman vb.) bazında da bilgilerine erişme olanağı bulunmaktadır. Veri tabanına erişim için bireysel veya firma bazında abone olunmalıdır.
  Adres: gtis.com/gta
   
 12. EUROMONITOR VERİ TABANI
  Pazar araştırmasının küresel ölçekte yapılması amacıyla oluşturulan veri tabanından istatistikler, pazar araştırmaları, şirketler ve ilgili kaynaklara ulaşılmaktadır. Ana sayfanın sol alt köşesindeki "new users register here" butonunu tıklayarak bütün araştırmacıların kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini oluşturabilmelerine olanak sağlanmıştır.
  Adres: portal.euromonitor.com
   
 13. DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ APPLİED DUTİES AND TRADE/BOUND DUTİES AND COMMİTMENTS (IDB/CTS) VERİ TABANI
  Dünya Ticaret Örgütü’nün Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Bölümü tarafından geliştirilmiş olan bir veri tabanıdır. Uygulanan tarife oranları ile bağlı tarife oranlarına ilişkin verilere ulaşılmaktadır. Siteye erişim özel kullanıcı adı ve şifre ile mümkündür.
  Adres: iaf.wto.org
Diğer Faydalı Siteler

Birleşmiş Milletler Bünyesindeki Uluslar Arası  Ticaret  Merkezi (ITC):
macmap.org

Dünya Gümrük Örgütü:
wcoomd.org

Amerika Birleşik Devletleri
trade.gov/mac
usa.gov/statistics
dataweb.usitc.gov
uspto.gov/trademark
naw.org
tcc.export.gov/Country_Market_Research
census.gov/foreign-trade

Avrupa Birliği
madb.europa.eu/madb
trade.ec.europa.eu/tradehelp
epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb
ec.europa.eu/trade/policy

Hindistan
dgft.delhi.nic.in/dgftcla/Index.aspx

Kanada
canada.ca/en

Japonya
jetro.go.jp

Diğer
natlaw.com/interam
oecd.org/statsportal
piie.com
unctadstat.unctad.org/EN
iaf.wto.org
fao.org/faostat/en