Aliağa'nın Ekonomisi

Sanayi ve Ticaret

TARİHİ zenginlikleri, doğal güzellikleri, ve coğrafi özellikleri nedeniyle farklı bir çok potansiyeli barındıran Aliağa, Petro Kimya sanayinin kurulmasıyla birlikte 15-20 yıl içinde bir sanayi kentine dönüşmüştür.

1960'lı yılların başına kadar tarımsal yoğunluklu ekonomik etkinliğe sahip olan Aliağa,  1961 Anayasası uyarınca, “Ağır Sanayi Bölgesi” olarak kabul edilince, 1970'lerden itibaren sanayi yoğunluklu ekonomiye dayalı bir karakter kazanmaya başladı.

Makro ölçekteki kamu yatırımları olan Petkim, Tüpraş gibi dev sanayi kuruluşlarının bölgemizde kurulmasıyla başlayan Sanayileşme hızını arttırarak devam etti.

Nemrut Limanının kuzeyine yerleşen, ülkemizin en büyük petrokimya endüstrisi, Petrol Ofisi ve çeşitli sıvılaştırılmış gaz depo ve dolum tesisleri; güneyinde irili- ufaklı ark ocakları ve demir çelik fabrikalarının kurulması Aliağa'nın bir sanayi kentine dönüşmesini hızlandırdı. 1970'li yılarda başlayan sanayileşme hareketleri sonunda 50 kadar büyük sanayi tesis ve kuruluşu ile 1911 işyeri kuruldu. 1970'li yılların sonuna doğru özel şirketlerin de bölgemizde fabrikalar kurmaya başladığı görülmektedir. 1990'lı yılların ikinci yarısından itibaren özel sektör yatırımları hızlanmıştır.

1980'lerde Çukurova, İzmir Demir Çelik, Ege Metal, Çebitaş, Habaş gibi özel demir-çelik fabrikalarının işletmeye açıldı. Yine aynı bölgede Makine Kimya Kurumu'na ait hassas döküm tesisleri ve hurda işletmesi, Petrol Ofisi ile çok sayıda özel dolum tesisleri bu yıllarda kuruldu.

1997 yılında da 10 milyon metrekare üzerine Türkiye’deki tek Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak Aliağa Organize Sanayi Bölgesi kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgesi’nde 2019 yılı itibariyle 52 firma faaliyette bulunmaktadır.

Aliağa'da çok çeşitli ve farklı amaçlar için kurulmuş çok sayıda sanayi kuruluşları vardır. Bu sanayi kuruluşlarının dağılımında, Tüpraş, Petkim ve Petkim'e bağlı olan 17 fabrika, Star Rafineri, Gemi-Söküm Tesisleri, Enerji Santralleri, Viking Kâğıt Fabrikası, Ege Gübre Sanayi, Demir-Çelik Fabrikaları, haddehaneler ile Nemrut limanlarında 13 adet iskele lojistik hizmeti veren işletmeler vardır. Ancak bu sanayi kuruluşları içinde en önemli yeri Petrokimya Tesisleri, Demir-Çelik işletmeleri, enerji santralleri ve limanlar oluşturmaktadır.

Petkim ile Tüpraş arasındaki sahil şeridinde ise Gemi Söküm tesisleri bulunmaktadır. Kamunun kurmuş olduğu M.K.E Gemi Söküm tesislerinin hemen yanında, birçok özel Gemi Söküm tesisleri de açılmıştır.

Güzelhisar Barajı'nın yakınında olması nedeniyle su gereksinimi duyan kimya sektörü Aliağa'da, Demir-Çelik ve haddehane tesisleri Nemrut Körfezi'nde kurulmuştur. Güzelhisar çayı üzerinde kurulmuş olan Güzelhisar Barajı daha çok petro-kimya tesislerine hizmet vermektedir. Rafineri ise güneyde, Menemen yolu üzerinde, Gediz'den özel su alma yapılarıyla suyunu 20 km. uzaklıktan getirmektedir.

PETRO KİMYA: Petkim, Tüpraş, Star Rafineri, SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama A.Ş.

DEMİR ÇELİK: İzmir Demir Çelik, Habaş, Çebitaş, Ege Çelik, Özkan Demir Çelik, Kocaer Haddecilik, Kardemir Çelik,  Akdemir Çelik,  Sider Demir Çelik, Micha Galvaniz, Atik Metal, Denizciler Döküm, Egedemir

AKARYAKIT DEPOLAMA VE SATIŞ: Teco Petrolcülük A.Ş., Total Oil A.Ş, Alpet, LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST Madeni Yağ San ve Tic Ltd Şti.

TÜPGAZ DOLUM TESİSLERİ: Totalgaz, İpragaz, Bizimgaz, Aygaz, Pegagaz, Ocakgaz, Milangaz

ÖZEL SANAYİ KURULUŞLARI: İzmir Elektrik Üretim Ltd.Şti (Enka Enerji Santralı), İzdemir Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti., Egegaz, Ege Gübre, Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş, Ravago Petrokimya A.Ş. başta olmak üzere pek çok özel sanayi kuruluşu ilçemizde faaliyet göstermektedir.

Petkim Petro Kimya Holding A.Ş

Petkim Petrokimya A.Ş., Türkiye'de petrokimya sanayinin kurulması fikrinin I. Beş Yıllık Planda benimsenmesi üzerine 1962 yılında kurulma kararı alınmış, yapılan etüd ve araştırmalar sonucunda 03.04.1965 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) öncülüğünde kurulmuştur.

PETKİM, Yarımca Kompleksinde 1970 yılında, önce 5 fabrikayı işletmeye açmış daha sonraları da diğer fabrikalar bunu takip etmiştir. Hızla artan talebi karşılamak için, fabrikalarda %100'lere varan tevsilere girişilmişse de karşılanamayan talep karşısında, III. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde Petkim'in ikinci kompleksinin Aliağa'da kurulması kararlaştırılmıştır.

Aliağa Kompleksi projelendirildiği yıllardaki mevcut en ileri teknolojiler ve optimum kapasitelere sahip olarak kurulmuş ve 1985 yılında işletmeye alınmıştır. Üretimin ilk yıllarında büyük bir ihraç potansiyeli öngörülmüşken 1985 yılından itibaren yurtiçi talebindeki hızlı artış nedeniyle PETKİM'in ihracatı giderek düşme göstermiştir.

Türkiye'de petrokimyasal ürünlerin, özellikle termoplastiklerin talep artış hızı Dünya ortalamasının en az iki katıdır. Ancak buna rağmen ülkemizde kişi başına termoplastik tüketimi gelişmiş ülkelerin çok gerisinde kalmaktadır. Plastik talebindeki artış hızının GSMH artış hızına oranı Dünya ortalamasının çok üzerindedir. Plastik talep artış hızı genel ekonomik büyümenin çok üzerindedir.

PETKİM 28.5.1986 gün, 3291 sayılı kanunun 13. maddesindeki hükme istinaden 11.9.1987 gün ve 87/12184 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsamına alınmıştır. 2001 yılında, ekonomik ömrünü tamamlayan Petkim Yarımca Kompleksi TÜPRAŞ Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'ne satılmıştır. Halka açık bir şirket olan Petkim'deki yüzde 51'lik kamu hissesi, 20 yıllık özelleştirme çalışmaları sonunda Ekim 2007'de 2.04 Milyar USD karşılığında Socar-Turcas Konsorsiyumu'na satıldı. Konsorsiyum, 30 Mayıs 2008 tarihinde yapılan devir teslim töreniyle kompleksin yönetimini devralmıştır.

Ülkemizin en gözde şirketlerinden olan Petkim, 50'yi aşan petrokimyasal ürün yelpazesiyle bugün sanayimizin vazgeçilmez bir hammadde üreticisi durumundadır. Petkim'in ürettiği hammaddelerden plastikler ve sentetik kauçuklar; inşaat, tarım, otomotiv, elektrik, elektronik, ambalaj sektörlerinin önemli girdileridir. Sentetik elyaflar ise tekstil sektöründe kullanılmaktadır. Ayrıca, ilaç, boya, deterjan, kozmetik gibi birçok sanayi için girdi üretilmektedir.

Petkim yılda 3.2 milyon ton brüt üretim gerçekleştirmesinin yanında insana saygılı, çevreye duyarlı üretim teknolojisiyle ve kültürel, sosyal, ekonomik yaşamımıza yaptığı katkılarla yurdumuzun gurur kaynağıdır.

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TÜPRAŞ)

Türkiye'de artan petrol ürünleri talebini karşılamak amacıyla Aliağa'da 1968 yılında yapımına başlanan İzmir Aliağa Rafinerisi, 1972 yılında işletmeye alınmıştır. Kuruluşunda 3.0 milyon ton/yıl olan hampetrol işleme kapasitesi, kademeli olarak uygulanan Darboğaz Giderme Projeleri ve 1987 yılında tamamlanan Tevsii Projesi sonunda 10.0 milyon ton/yıl'a ulaşmıştır.

1983 yılında Kamu İktisadi Teşebbüslerinin daha verimli çalışmalarını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemeler kapsamında, ülkemizdeki kamuya ait rafinerilerin bir çatı altında toplanması kararlaştırılmıştır. Bu amaçla, 1961 yılından beri faaliyet gösteren İPRAŞ'ın (İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş.) Ana Sözleşmesi, 25 Ekim 1983 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.) Ana Sözleşmesi'ne dönüştürülmüş ve TÜPRAŞ'ın tescil ve ilanı 16 Kasım 1983 tarihinde tamamlanmıştır.

İPRAŞ'ın İzmit Körfezi'nin Tütünçiftlik bölgesinde yaptırmış olduğu İzmit rafinerisinin yanı sıra o tarihe kadar Türkiye Petrolleri A.O.'na bağlı olarak faaliyet gösteren İzmir ve Batman rafinerileri ile yapımı devam eden Kırıkkale Rafinerisi de yeni kurulan TÜPRAŞ'a devredilmiştir. Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 5 Ekim 2001 tarih, 2001/54 sayılı kararı ile Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin kurduğu ilk kompleks olan Yarımca Tesisleri TÜPRAŞ'a devredilmiş ve Körfez Petrokimya ve Rafineri Müdürlüğü adını almıştır.

Aliağa Rafinerisi'nin inşaat- montaj anlaşması Türk ve SSCB taraflarınca 1967 yılında imzalanmıştır. Çalışmaların ardından 1972 yılında, 3 Milyon Ton/Yıl ham petrol İşleme kapasitesi ile tesis işletmeye geçmiştir. Tesis yaklaşık 6000 dönüm arazi üzerine vurulmuştur.

l984 yılında bitirilen tevsi ve modernizasyon yatırımları sonucunda ham petrol işleme kapasitesi yılda 5 Milyon tona çıkarılmıştır. 1987 yılında ham petrol işleme kapasitesini 10 Milyon ton'a çıkaran 2. Sovyet Rafinerisi'nin kabulü yapılmıştır.

1989 yılında 250 000 DWT kapasiteli ham petrol iskelesi tamamlanarak hizmete alınmıştır. Aynı yıl içinde Makine Yağları işeme kapasitesi yılda 285.000 Ton'a çıkarılmış ve Nafta- Merox ünitesi devreye sokulmuştur. 1991 yılında ise Kerosin-Merox ünitesi tamamlanarak hizmete sokulmuş, 1993 yılında da Hydrocracker ve tamamlayıcı üniteleri işletmeye alınmıştır. 1994 yılında ise LPG deniz platform, yükleme ve boşaltma tesisleri yatırımı gerçekleştirilmiştir.

Bu tesislerde iki adet 5000 m3'lük depolama tankı da devreye sokulmuştur. Aliağa Rafinerisi, Akdeniz sahillerinde tesis edilmiş olması itibariyle dünya pazarları ile bütünleşme imkanına sahiptir. Aliağa Rafinerisinin kapasitesi 10 Milyon ton olup, bünyesinde Proses üniteleri ve Makine Yağı Üniteleri gibi ana ünitelerin yanı sıra Buhar Ve Elektrik Üretim Üniteleri bulunmaktadır.

Distilasyon kapasitesindeki revizyonlar sonucunda artan hampetrol işleme kapasitesi Tüpraş'ın başvurusu ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 29.08.2007 tarihindeki onayı ile 11.0 milyon ton/yıl olarak tescil edilmiştir.

10 Temmuz 1990 tarihinde özelleştirilmesine karar verilen TÜPRAŞ'ın sermayesi T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na devredilmiştir. 1991 yılında TÜPRAŞ'ın birinci halka arzı gerçekleştirilerek sermayesinin %2.5'i oranında A grubu hisse senedi halka arz edilmiştir.

13 Eylül 2005 tarihinde TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik kamu hissesinin özelleştirilmesi amacıyla yapılan ihalede, Koç-Shell konsorsiyumu, 4 milyar 140 milyon dolarlık teklifiyle ihaleyi kazandı. 08.11.2005 tarihinde; Özelleştirme Yüksek Kurulu, Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin (Tüpraş) 4 milyar 140 milyon dolara Koç-Shell grubuna devrini onaylayınca özelleştirme tamamlanmış oldu.

TÜPRAŞ; sahip olduğu 27.6 milyon ham petrol işleme kapasitesi ile Avrupa'nın 5'inci büyük rafinaj kapasitesine sahiptir. Koç Holding tarafından tesislerin modernleştirilmesi ve kapasite artışı için yeni yatırımları sürmekte olan TÜPRAŞ, 2007 yılında 22 milyar 527 milyon YTL net satış geliriyle Türkiye'nin "en büyük" şirketi olmuştur.

Star Rafineri A.Ş.

Türkiye’de reel sektörün tek noktaya yaptığı en büyük yatırım olan STAR Rafineri, SOCAR Türkiye’nin Rafineri - Petrokimya entegrasyonunu 2018 yılının Ekim ayı içerisinde hayata geçirdi.

STAR Rafineri ülke ekonomisi ve sanayinin ihtiyaçları gözetilerek stratejik ürünlere odaklanıyor. Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip STAR Rafineri’de, yılda 4,8 milyon ton dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı sıra ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan jet yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin de üretimi gerçekleştirilecek. STAR Rafineri, Türkiye’nin en büyük enerji projelerinden biri olarak petrol ürünleri ithalatında her yıl 1,5 milyar dolar civarında tasarruf sağlayacak.

Farklı ham petrol türlerini işleme teknolojisi ve 63 tank ile yaklaşık 1 milyon 640 bin metreküp depolama kapasitesiyle STAR Rafineri, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak.

Türkiye petrokimya sektörünün dışa bağımlılığını azaltacak STAR Rafineri’de petrokimya sektörü için önemli hammaddeler olan nafta, ksilen ve reformat ile cari açığın önemli kalemlerini oluşturan dizel, jet yakıtı, LPG ve petrokok gibi petrol ürünlerinin üretimi gerçekleştirilecek.

SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama A.Ş.

SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama A.Ş. Petrol Ofisi adıyla kamu ve özel sektör kuruluşları ile nihai tüketicilerin gereksinimi için petrol ve petrol ürünleri satın almak, ithal etmek ve ülkenin çeşitli yerlerinde stoklar oluşturup pazarlamasını yapmak amacıyla, 1941 yılında kuruldu. 1983 yılında Anonim Şirket yapısına kavuştu.

1990 yılında özelleştirme kapsamına alınan POAŞ, 21 Temmuz 2000'de yüzde 51 hissesi İş-Doğan Petrol Yatırımları'na 1 milyar 260 milyon USD'ye satılarak özelleştirildi. POAŞ'ın 2002'deki ikincil halka arzında, yüzde 16.5 hissesi halka satıldı. 2002 Temmuz ayında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın elinde kalan yüzde 25.83 oranında Petrol Ofisi hissesi, şirketin yüzde 51'ine sahip olan İş Doğan Petrol Yatırımları tarafından satın alındı.

2016 yılında ise Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR, OMV Petrol Ofisi AŞ’nin Aliağa’daki Depolama Tesisleri’nin satın aldı.

SOCAR Türkiye Akaryakıt Depolama A.Ş. terminali, 200.000 metreküp akaryakıt ürünü ve 45.000 metreküp LPG depolama kapasitesi ile Ege Bölgesi’nin en büyük terminali konumunda. Devam etmekte olan ilave 350.000 metreküplük kapasite artışı ve iskele genişletme projelerinin sonrasında Türkiye’nin en büyük 5 terminalinden biri olacak. SOCAR Depolama, Kocaeli Gebze ve Hatay Dörtyol bölgelerindeki tesislerde akaryakıt ve kimyasal ürünleri depolama ve elleçleme faaliyetleri, Denizli ve Ordu bölgelerindeki tesislerimizde CNG dolum faaliyetlerini yürütüyor.

Egegaz LNG Terminali

Çolakoğlu Holding şirketlerinden olan Egegaz, 1999'da Aliağa'da 400 milyon USD'ye dünyanın ikinci büyük LNG terminali olarak kuruldu. Tesisin yapımı 2001'de tamamlandı. Tesis, özel gemilerle soğutularak sıvı halde getirilen doğalgazı depolamakta ve tekrar gazlaştırılarak ulusal doğalgaz sistemine gaz vermektedir. Egegaz, Türkiye'nin doğalgazda bir iki ülkeye bağımlı olmaktan kurtaran en önemli stratejik kuruluşlarımızdandır.

36 metre yüksekliğinde 85 metre çapındaki tanklar, ileri düzeyde deprem teknoloji ile inşaa edilmiş olup, Terminal, Türkiye'nin ilk özel LNG terminali özelliğini korumaktadır. Sahip olduğu kapasite ile dünyanın en büyük 2'inci büyük LNG terminali özelliğini taşımaktadır.

Terminalde bulunan İki tankın yıllık kapasitesi 10 milyar metreküptür. İnşaatı tamamen Türk işçi ve mühendislik kadrosu tarafından gerçekleştirilen terminal, 400 milyon USD'ye mal olmuştur.

2001 yılında kurulup, 2006 yılında fiilen çalışmaya başlayan tesis ülkeye yeni bir doğal gaz arz noktası kazandırması ve ulusal LNG Terminal kapasitesini artırması, Ulusal doğal gaz şebekesini kesintisiz besleme imkanı, işletme kolaylığı ve esnekliği kazandırması bakımından önem arz etmektedir.

TOTAL Türkiye A.Ş

1992 yılından beri Türkiye'de ayrı ayrı faaliyet gösteren Total ve Elf şirketleri, dünya genelinde gerçekleştirilen birleşmeyi takiben, 2002 yılı içinde Total Oil Türkiye A.Ş. adı altında hukuken birleşmiştir. 2003 yılının ikinci yarısında Totalgaz'ı bünyesine alarak, 600 çalışanı ile tek bir akaryakıt, madeni yağ ve LPG şirketi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Aliağa akaryakıt ve LPG depolama ve dolum tesisleri uluslararası ISSSRS sertifikalarını almıştır. En son teknoloji ile donatılmış Menemen yağ üretim tesisleri, ISO 9001-2000 kalite belgesine ek olarak Eylül 2003'te ISO 14001, Kasım 2003'te ISO TS 16949 2002 kalite belgelerini almıştır.

ALPET A.Ş

ALPET - Altınbaş Petrol ve Ticaret A.Ş. 1997 yılında Kuzey Kıbrıs'ta kurulmuştur. Altınbaş Petrol Ltd. ALPET adıyla 2001 yılında Türkiye'ye taşınmıştır. Türkiye'nin en yüksek depolama kapasitesine sahip akaryakıt dağıtım şirketlerinden biri olan ALPET'in Mersin-Kazanlı, İzmit-Körfez, Kırıkkale, İzmir-Aliağa, Samsun ve Batman'da depolama ve dolum tesisleri, idari binaları ve sosyal tesisleri yer almaktadır. Şirketin Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde bulunan Aliağa Tesisleri 68.000 m3 kapasitelidir.

LUKOİL A.Ş

LUKOIL Madeni Yağlar birçok uluslararası araç ve ekipman üreticilerinin en ileri kullanım tanım ve gerekliliklerini karşılayabilen çok çeşitli ürünler sunmaktadır. Bu ürünler motor ve transmisyon yağlarını, sanayi kuruluşları için endüstriyel yağları, ayrıca madeni yağların üretiminde girdi olarak kullanılan baz yağları içermektedir.

Bugün LUKOIL Lubricants, Rusya'da üretilen tüm yağlama maddelerinin yaklaşık olarak 1.2 milyon tona karşılık gelecek şekilde %40'ından fazlasının üretimini kontrolünde bulundurmakta ve bu ürünleri dünya genelinde 40'ı aşkın ülkede pazarlamaktadır.

LUKOIL LUBRICANTS,  madeni yağların üretimi için ileri teknolojilerin geliştirilmesine yönelik önemli miktarda kaynak ayırmıştır. Başlangıç olarak, modern mühendisliğin talep ettiği yeni tip yüksek kaliteli madeni yağlara yönelik know-how teknolojiler ve formüller geliştirmekten sorumlu Bilim ve Yeni Teknoloji Departmanı kurmuştur. Bu çalışma, Rus ve dünya lideri bilimsel örgütler ile işbirliği içinde şirket uzmanları tarafından yürütülmektedir. LUKOIL Lubricants bilime yatırım yaparak ürün hattını nitelikli bir şekilde iyileştirmeyi amaçlamakta ve bu ürünlere yönelik tüketici taleplerini artırmaktadır.

LUKOIL LUBRICANTS MIDDLE EAST Madeni Yağ San ve Tic Ltd Şti, 2008 yılında İstanbul’da kurulmuş olup Türkiye ve yakın çevre ülkelerinde madeni yağ üretimi ve dağıtımına odaklanmıştır. İzmir Aliağa’da yüksek  kapasiteli madeni yağ fabrikamız faaliyettedir. Türkiye geneline yayılmış satış kanallarımız ve LUKOIL ve grup şirketi AKPET istasyonlarında ürünlerimizin satışı yapıldığı gibi, 15’den fazla ülkeye de ihracat yapılmaktadır.

HABAŞ A.Ş

Hamdi Başaran tarafından “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile 1956’ da temelleri atılan HABAŞ Topluluğu, bugün üretimden satış cirosu ve yüksek orandaki ihracatı ile ülkemizin önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.

İlk yola çıktığı sınai gaz üretiminde birçok ilklere imza atan HABAŞ, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğudur.

HABAŞ bugün ülkemizin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticisi, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) dağıtıcısıdır.

Deniz terminalleri, depolama ve dolum tesisleri, LPG gemisi, geniş bayi ağı ile HABAŞ, LPG sektörünün önde gelen kuruluşları arasındadır.

HABAŞ çelik üretiminde ülkemizin önde gelen kuruluşları arasındadır. Beş kıtaya ihracat yapan HABAŞ, yıllık 4.500.000 ton olan çelik üretim kapasitesini arttırmak ve ürün yelpazesini çeşitlendirmek için yeni yatırımlara devam etmektedir. Tevsii yatırımı kapsamında ikinci bir çubuk haddehanesi 2008 yılı içinde devreye alınmıştır.

2014 Temmuz ayında devreye giren HABAŞ Sac Haddehanesi'nde (HSM) Sıcak Haddelenmiş Rulo (HBR), Dilinmiş Rulo (HBRD) ve Boya Kesilmiş Levhanın (HBLR) yanında şimdi de Asitlenmiş Rulo (HBRP), Asitlenmiş Dilinmiş Rulo (HBRPD) ve Asitlenmiş Boya Kesilmiş Levha (HBPLR) üretimi de başlamıştır.

HABAŞ elektrik enerjisi üreten özel sektör firmaları arasında üst basamaklardadır. 1100 MW olan üretim gücünün yeni santral yatırımları ile daha da arttırılması hedeflenmiştir.

HABAŞ depolama tankları, gazlaştırıcılar, buhar kazanları, eşanjörler, basınçlı gaz tüpleri, spiral boru, hafif ve ağır makina imalatları ile anahtar teslimi proses tesislerinin, dizayn, detay mühendislik, imalat, montaj ve devreye almalarını gerçekleştirmektedir.

ÇEBİTAŞ Demir Çelik Endüstrisi A.Ş

Çebitaş Demir Çelik Endüstrisi A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Halis Çebi, 1964 yılında Karabük’te kurduğu iki tezgâhlı mütevazı haddehane ile bugünkü ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş’nin temelini atmıştır.

Türkiye’de yaşanan yarı mamul sıkıntısının ÇEBİTAŞ DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİ A.Ş üretim sürekliliğini negatif yönde etkilemesinden dolayı kendi hammadde ihtiyacının karşılanması ve sektörde önemli bir atılım yapmak amacıyla 1986 yılında Aliağa/İzmir’de Demir – Çelik entegre tesisi yatırımına karar verilmiş, 1989 yılında İsveç teknolojisine sahip komple Çelikhane tesisi ile çelik kütük üretimine başlanmıştır.

Kurulan entegre tesislerin verimliliği ve ekonomikliği nedeniyle, Aliağa’da kurulu çelikhaneye ilave olarak, Fransa’dan satın alınan ABB teknolojisi ile modernize edilen haddehane tesisi 1994 yılında üretime başlamıştır. Haddehane tesisi daha sonra 2009 yılında İtalyan teknolojisi ‘Forni e Combustione’ fırını ile kapasitesini 120 ton/h çıkartmıştır.

Türkiye’nin 100 büyük şirketi arasında yer alan kuruluş; Uzakdoğu ve Ortadoğu ülkelerinden başlayarak, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Avrupa ve Afrika kıtası dâhil tüm ülkelerde ihracat pazarına sahiptir.

İDÇ (İzmir Demir Çelik Sanayi) A.Ş

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. uzun hadde mamulleri üretmek amacı ile 1975 yılında kurulmuştur. Modern haddehane tesisleri 1983’te, çelikhanesi ise 1987 yılında işletmeye alınmıştır. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 500 bin m2’nin üzerinde bir alanda üretimini sürdürmektedir. Teknoloji, kalitesi ve üretimini daha da ileriye taşımak için, İş Bankası’ ndan devralındıktan sonra yapılan yatırımlar sonucunda çelikhane üretim kapasitesi 1.320.000 ton/yıl, çubuk haddehane üretim kapasitesi 900.000 ton/yıla çıkarılmış, 2013 yılında 400.000 ton kapasiteli orta profil haddehanesi devreye alınmıştır.

Türkiye’de ark ocakları ile üretim yapan firmalar arasında önde gelen kuruluşlardan biri olan İDÇ, Şirket kültürü, çağdaş yönetim prensipleri, nitelikli personeli, kalitesi, güçlü finans yapısı ve ulaştığı yıllık cirosuyla Ege’nin ve Türkiye’nin devleri arasında yerini almıştır.

İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. hisseleri, 24.01.1986 tarihinden itibaren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (Borsa İstanbul A.Ş.'de) işlem görmektedir. Sermayesi, 2012 yılında yapılan son artışla 375.000.000 TL ye çıkarılmıştır.

ÖZKAN Demir Çelik A.Ş.

100.000. m2 alanda kurulu 3 ayrı haddehane ünitelerinden oluşan Üretim Tesisleri, 300.000. ton/yıl kapasiteli olup, elektrik ark ocaklı tesislerden, değişik kalitelerde ve en iyi vasıflı kütük hammaddesi temin etme ve dış ticaret yüklemelerinden çok yakın olan bölge iskelelerini kullanma avantajı, en iyi bir şekilde sürdürülmektedir.

"Daha çok ülke, Daha çok dış ticaret" politikası başarıyla sürdürülmekte olup, 20-25 Milyon Dolar/ yıl Dış Ticaret aralığında 17 ülkeye dış satım yapılmaktadır. Bu amaçla ürün gamı devamlı olarak genişletilmektedir.

2001 yılında Türkiye' de ilk defa 16 ana ölçüden oluşan "çeşitkenar köşebent serisi" üretime geçirilmiş ve gelişmiş Dünya ülkelerine satılmıştır. Yılda 4 yeni ürün yatırım hedefi doğrultusunda, 2002 'de 125 ve 130 mm. Eşkenar köşebentler ile 3 ve 4 inç hafif seri NPU profil çeliklerin ürün gamına eklenmesi gerçeklemiştir. Ayrıca 140 ve 150 mm. Eşkenar köşebentleri ve 140 160 mm. NPI profillerini de 2002 yeni ürün çeşitleri içerisine alma çalışmaları sürmektedir.

Türkiye' de ve Dünya' da "Enerji Nakil Hatları" ve "Çelik Konstrüksiyon Yapılar" üretimi yapan kuruluşlara, geniş ürün gamı, hızlı üretim/teslimat ve rekabetçi fiyatlarla kendi, dalında Türkiye' yi gururla temsil etme yolunda bilgi birikim ve deneyimine sahip güvenilir bir Dünya şirketi olma hedefinde emin adımlarla ilerlemektedir. 1995 yılında faaliyete geçirilen Kalite- Kontrol- Laboratuvar Bölümünde en ileri teknolojik cihazlarla, her döküm bazında fiziksel ve kimyasal testler yapılmakta ve ürün sertifikası hazırlanmaktadır.

  • Çelik Köşebent, NPU, NPI, Kare ve lama üretimlerinde 400'e yakın ürün çeşitliliği.

Aliağa Fabrika bünyesinde kurulu olan "Sac Bölümü'nde" sac açma-dilme ve trapez imalatı ile özel şekillerde kaynaksız sac profil imalatı yapılmaktadır. Ayrıca komşu firmalardan alınarak, İzmir-Ege Bölgesine sunulan inşaat çelikleri satış ve pazarlama servisi yapılmaktadır.

KOCAER Haddecilik A.Ş.

Kocaer Haddecilik A.Ş., İzmir Aliağa bölgesinde yer alan ve yıllık 800.000 ton üretim kapasitesine sahip  fabrikalarında Enerji, Ulaşım, Madencilik, Tünel, Gemi İnşa, Tarım ve Yapısal Çelik sektörlerine, istenilen tüm özel kalitelerde, farklı ebatlarda ve özel boylarda, ‘Demir Çelik Ürünlerinin (Köşebentler, U ve C Şekilli Profiller, I ve H Şekilli Profiller, Düz ve Nervürlü Çubuklar, Tünel Profil ve Aksesuarları, Maden Profil ve Aksesuarları, Ray Profilleri, Kare çubuklar, Dikdörtgen Kesitli Lama ve silmeler, Özel Kesitli Profiller) üretimi, geliştirilmesi, satış ve dağıtımı, ithalat, ihracat, gümrük, dış ticaret, lojistik, yönetim ve idari organizasyon faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

KARDEMİR Haddecilik. San ve Tic. A.Ş.

1969’da  Denizli’de kurulan ilk üretim tesisiyle Kardemir Haddecilik. San ve Tic. Ltd Şti, adıyla Türkiye demir-çelik sektörüne giriş yapan Kardemir, 2001 yılı itibariyle ithalat ve ihracata başlamış ve 50 yılı aşkın süredir faaliyetini sürdürerek 650 kişiden fazla çalışanı, 3 adet üretim hattı ve uzun mamul ürün grubunda yıllık 700 bin ton uzun çelik profil üretim kapasitesi ile yerli ve uluslararası Demir-çelik sektörünün öncü kuruluşları arasında yerini almıştır. (Aralık, 2017) 2018 yılı Ocak ayında ise Anonim Şirket haline gelmesiyle ünvanı Kardemir Haddecilik Sanayi ve Ticaret Anonim şirketi olarak değişmiştir. Genel merkezi Denizli‘de olan Kardemir’in Aliağa ve Denizli’de üretim tesisleri bulunmaktadır.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasındaki yerini kapasite artışı ve yeni yatırımlar ile daha üst sıralara taşıyan Kardemir, ihracatta Türkiye'nin en büyük 1000 firması sıralamasında ise ilk 100 içerisinde yer almaktadır.

Yaklaşık 50 yıllık üretim, 20 yıllık ihracat tecrübesi ile tüm dünyada 90’dan fazla ülkeye ihracat yapan KARDEMIR, sektöründe kalite, ürün yelpazesi, yatırımları, ilkleri başaran ve rakiplerine rol model olan yapısı ile çıtasını her geçen gün daha da yükseğe taşımaktadır. (Ağustos,2018)

OCAKGAZ A.Ş (BP GAZ)

Aliağa'da LPG (Tüpgaz) dolum tesisi olarak faaliyet gösteren Ocakgaz firmasında 38 personel istihdam edilmektedir. Günlük olarak ortalama 80 ton ( tüplü + dökme + otogaz) satış yapılmaktadır.

Otogaz ve dökme gaz dağıtımı yapmak amacıyla Günlük ortalama 4 adet tanker gelmektedir.

TOTALGAZ A.Ş.

Totalgaz A.Ş firmasında Tüplü LPG olarak günlük satış ortalaması 28 Ton'dur. Günlük dökme LPG satış miktarı ortalamsı da 80 ton olarak belirtilmektedir.

Totalgaz A.Ş tesislerine günlük personel olarak ortalama 25-30 adet tanker gelmektedir. Tüp-Gaz Ticaret Sanayi A.Ş. Aliağa Dolum Tesisinde 31 Personel çalışmaktadır.

MİLANGAZ A.Ş

LPG dolum tesislerinden olan Milangaz A.Ş'nin depolama kapasitesi 21.000 m3, yani 11.760 ton'dur. Şirkette günlük tanker dolum kapasitesi ortalaması da 72 (1440 Ton/ Gün) dir. Kuruluşun tüp dolum kapasitesi ise oldukça yüksektir.

İPRAGAZ A.Ş.

İpragaz A.Ş Tesislerinden satış ve diğer tesislere sevk olarak günlük 600 ton LPG çıkışı yapılmaktadır. Çalışan tanker sayısı 60, personel sayısı 40 adettir.

ALİAĞA'DA ENERJİ SANTRALLERİ

Enka Aliağa (İZMİR) Doğalgaz Çevrim Santralı

Enka Holding ile ABD'li Intergen firmasının ortaklığıyla Ağustos 2000'de temeli atılmış, Mart 2003'de ticari hizmete alınmıştır. 1.532 MW kapasitelidir.

Doğalgaz ateşlemeli kombine çevrim enerji santrali; güç adası, iki yanmalı türbin /jeneratör, iki ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü ve bir buhar türbini/jeneratöründen oluşur.

İzmir Santrali'nde, deniz suyunu soğutma aracı olarak kullanan düşük profilli kuvvetlendirilmiş çekişli ıslak soğutma kuleleri yapılmıştır. Soğutma suyu 4 km uzaklıkta yer alan Nemrut Körfezinden sağlanmaktadır.

Santralde elektrik üretimi iki farklı kademede gerçekleştirilmektedir. Gaz türbinlerinde hava ile karıştırılan doğal gaz yakılarak, türbinle aynı şaft üzerinde bulunan bir jeneratörü çevirmek suretiyle birinci kademe elektrik üretilir. Aynı anda, bu yanmadan kaynaklanan sıcak gazlar, "Buhar Üretim Kazanına" gönderilir, ve bu ısıyla da buhar üretilir. Gerekli basınç ve sıcaklığa ulaşan buhar ise buhar türbinine gönderilerek, bu türbinin dönmesini sağlamaktadır. Buhar türbini ile aynı şaft üzerinde bulunan jeneratör vasıtasıyla da ikinci kademe elektrik üretimi sağlanır. Buhar türbinlerinde 19 kV ve gaz türbinlerinde 15.75 kV olarak üretilen elektrik, trafolar vasıtasıyla 380 kV seviyesine yükseltilir ve ulusal enterkonnekte şebekeye Aliağa-1 ve Aliağa-2 ana iletim hatları vasıtasıyla kazandırılır.

İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş.

Elektrik üretimine olan talep, ülkemizin gelişip kalkınmasını sağlayan her yeni sanayi tesisi ve her bir yeni kullanıcı ile hızla artmaktadır. İhtiyaç duyduğumuz enerjinin kesintisiz olarak sağlanmasını güvence altına alabilmek için yeni ve modern enerji santralleri kurulması gerekmektedir.

Ülkemiz elektrik açığının azalmasında önemli bir rol oynayacağı ve ülkemiz ekonomisine katkısı olacağı inancıyla İZDEMİR Enerji Elektrik Üretim A.Ş. İzmir Aliağa’da 350 MW gücünde Süperkritik Termik Santral kurmayı planlamış ve gerekli izin süreçlerinin tamamlanmasını takiben proje Çin Halk Cumhuriyeti’nden China Machinery Engineering Corporation (CMEC) şirketine ihale edilmiştir. Ancak, gerek ülkemiz ekonomisine olan katkıyı arttırmak ve gerekse yerel iş kaynakları yaratarak istihdamın arttırılması amacıyla sadece kritik ekipmanlar olan süperkritik kazan, türbin-jeneratör ve baca gazı arıtma sistemleri (DeSOx ve DeNOx) anahtar teslim proje olarak ele alınmaktadır. 

Çakmaktepe Doğalgaz Çevrim Enerji Santralı

Çakmaktepe Enerji Santralı; Aliağa Organize Sanayi Bölgesi içinde yer almaktadır. Kasım 2004'te ALOSBİ'de yatırımları bulunan 135 işadamı bir araya gelerek, Çakmaktepe Enerji Üretim A.Ş.'yi kurma kararı almış; Eylül 2006'da temeli atılmıştır. Finlandiyalı Wartsila firması tarafından 32 milyon Euro harcanarak bir yılda tamamlanmıştır. 8 Ekim 2007'de, Çakmaktepe Doğalgaz Çevrim Santralı'nda üretim başlamıştır.

ALOSBİ Aliağa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki sanayicilere ve bölgeye uygun koşullarda kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sağlarken aynı zamanda atık ısıdan kazanılan buhar ve sıcak suyu da yine sanayicinin hizmetine sunmak amacıyla hizmete alınmıştır.

Çakmaktepe Enerji santrali bir kojenerasyon tesisidir. Doğalgaz ile çalışan motor- jeneratör grubu ile elektrik üretirken aynı zamanda motorlardan çıkan atı ısı ( egzoz gazı ) enerjisi su borulu kazanlarda buhar elde etmek için kullanılır. Ayrıca motor soğutma suyu sayesinde sıcak su elde edilir.

4 Makine ve 4 buhar kazanından oluşan 1. etap 2007 yılında hizmete girmiştir. 1. Etap 34,920 MW elektrik gücü, 20 ton / saat buhar kapasiteli olarak faaliyet göstermektedir. Santralın tam kapasitesi 105 MW olarak öngörülmüş, ancak Türkiye'nin gelecekte enerji ihtiyacının artacağından hareket edilerek 2008 yılında toplam üretim kapasitesi 250 MW'a çıkarılmıştır. Santralın kapasitesini 250 MW'a çıkarılacak yatırımların temeli haziran 2008'de Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan tarafından atılmıştır.

EÜAŞ Aliağa Gaz Türbinleri ve Kombine Çevrim Santralı

Aliağa Gaz Türbinleri Kombine Çevrim Santrali İtalyan Fiat Avio firmasına yaptırılarak 02.09.1975 yılında işletmeye alınmıştır.

2008 yılında motorinden doğalgaza dönüştürüldü. Aliağa Kombine Çevrim Santralı'nın (Kurulu güç: 6x30 MW=180 MW) 4 adet Gaz Türbininin Yakıt Sisteminin çift yakıta(motorin-doğalgaz) dönüşüm projesine 30 Milyon USD harcanarak santralın daha verimli üretim yapması sağlandı. Santral, saatte 180 megawatt gücünde elektrik üretmektedir.

Santral Yakıt Sisteminin Çift Yakıta Dönüşüm Projesi ile üretim maliyeti 73,93 cent/kWh'ten 10,76 cent/kWh'e düşürüldü. 17 milyon 607 bin 229 euroluk proje ile motorinin yanına doğalgaz eklendi. Santral 15 Haziran 2008'de işletmeye alınmıştır. Santral yılda 1.266.000.000 kWh enerji üretilebilmektedir.

Tarım

Aliağa ilçesinde sanayileşme hareketi ile birlikte tarımsal faaliyetler azalmıştır. Sadece Güzelhisar ve Helvacı ovalarında ve Şakran bölgesinde tarım yapılmaktadır.

İlçede yetiştirilen tarım ürünleri arasında en önemlileri; pamuk, tütün, sebze, zeytin ve çekirdeksiz üzümdür. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kırsal Yaşamın Geliştirilmesi için başlattığı  ‘‘Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi’’ kısa adı TAR-GEL olan projenin ilçedeki uygulamaları şöyledir:

-Ceviz Projesi:  Çaltılıdere ve Hacıömerli mahallelerinde gerçekleştirilen proje kapsamında 225 adet Chandler çeşidi ceviz fidanı dikimi yapılmıştır.

-Domates projesi:  Proje kapsamında Merkez, Hacıömerli, Çaltılıdere ve Çoraklar mahallelerinde toplam 8000 adet fide dikimi yapılmıştır.

-Patates Projesi:  Proje kapsamında Çaltılıdere Mahallesinde 2 da alanda 300 kg tohum dikimi yapılmıştır.

Aşağı Gediz sağ sahil sulaması ile kuzeybatıda Foça' ya kadar ve yaklaşık Nemrut kavşağına kadar olan Helvacı ovası yakın tarihlerde sulu tarıma açılmıştır. Gediz' in güneyinde ise bereketli Menemen Ovası bulunmaktadır.

Yöre, geleneksel sulu veya kuru tarıma, balıkçılık, hayvancılık ve rekreasyonel kullanımlara açıktır. Tarım arazisinin 3.317 hektarlık bölümünde sulama yapılmaktadır. Bunun yüzde 62'si halk sulaması, % 38'i ise Devlet Su İşleri kanalları aracılığı ile sulanmaktadır.

İlçede yetiştirilen tarım ürünleri arasında en önemlileri; pamuk, tütün, sebze, zeytin ve çekirdeksiz üzümdür. Aşağı Gediz sağ sahil sulaması ile kuzeybatıda Foça' ya kadar ve yaklaşık Nemrut kavşağına kadar olan Helvacı ovası yakın tarihlerde sulu tarıma açılmıştır. Gediz' in güneyinde ise bereketli Menemen Ovası bulunmaktadır.

Hayvancılık

Aliağa'nın bir sanayi kenti olması tarım ve hayvancılığı olumsuz yönde etkilemiştir. Köylerde yaşayan insanların, sanayi kuruluşlarında çalışmak için ilçe merkezlerine göç etmeleri sürdükçe, hayvancılık da olumsuz yönde etkilenmeye devam edecektir.

Aliağa'da 2017 yılında üretilen et miktarı 505 ton/ yıldır. 2017 yılında süt üretimi ise 2.502.075 ton olarak gerçekleşmiştir.

Hayvan varlığının ırklara göre dağılımı incelendiğinde; 2016 yılında özellikle melez koyun yetiştiriciliği bırakılmış görülmekle birlikte yerli diğer koyun varlığında büyük artış söz konusudur.

Ayrıca 2015' de yumurtacı tavuk sayısında ki artış 2017 yılında da devam etmiştir. Ayrıca 2017 yılı itibariyle arıcılık yapan işletme sayısı 40'dır. Toplam 3309 kovan da üretilen bal ise 21.085 tondur.

Balıkçılık

Bakırçay Havzası'nın güney sınırında yer alan Aliağa sert rüzgarlara kapalı, adeta bir kıyı gölünü andıran limanı sayesinde doğal bir balıkçı barınağıdır.

Ancak, bu avantajın daha sonra petrol rafinerisi ve buna ait yükleme boşaltma limanlarının kurulmasına bırakmıştır. Bugün ilçede az da olsa halen balıkçılık yapılmaktadır. Aliağa' da her türlü balığın yanı sıra en çok, istavrit, kopez, sarpa ve hamsi çıkmaktadır. Bununla birlikte çipura, levrek, barbun ve mercan gibi balıklar da avlanmaktadır.

Balıkçılığı denetim altına almak, kaçak yapılan balıkçılığı engellemek amacıyla balıkçı teknelerine İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından plaka verilmektedir. Ayrıca, Sahil Güvenlik kontrolü de yapılmaktadır.

İlçede 140 adet plakalı balıkçı teknesi bulunmaktadır. Balıkçı teknelerine, teknede çalışanlara ve amatör balıkçılara İlçe Tarım Müdürlüğü'nce ruhsat, amatör balıkçılara Amatör Balıkçı Belgesi verilmiştir.

Bankacılık Sektörü

İlçede yoğun sanayi- ticaret etkinliği, Finans kuruluşlarının Aliağa'ya önem vererek şube açmalarına ve hizmet çeşitliliğini arttırmalarına neden olmaktadır. 2018 yılı verilerine göre Aliağa Merkezde; Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Denizbank, Finansbank, INGBank, Akbank, Vakıfbank, Şekerbank, İş bankası, Türk Ekonomi Bankası (TEB) ve AnadoluBank olmak üzere 13 bankanın şubesi hizmet vermektedir.

İlçede Bankalarda dönen günlük mevduat toplamı ortalama 500 Milyon TL arasındadır. Aliağa halkının bankalardaki tasarruf eğilimine bakıldığında ilk sırada Vadeli mevduatın başta geldiği görülmektedir. Bunu sırasıyla; Yatırım hesapları, TL ve Dövize Endeksli Hazine Bonoları, Devlet Tahvilleri, A Tipi, B Tipi ve Dövize Endeksli Yatırım Fonları, Hisse senetleri ve Repo izlemektedir.

Bankalardan alınan bilgilere göre, ilçede toplam tasarruf mevduatı rakamının yaklaşık 200 Milyon TL olduğu tahmin edilmektedir. Bölgede bulunan PETKİM, TÜPRAŞ gibi büyük sanayi kuruluşlarının merkezlerinin başka şehirlerde bulunması nedeni ile ilçedeki bankalar sağlıklı ve sürekli bir çalışma yapamamaktadır.

Turizm

Aliağa'da yer alan 7 Turistik tesiste toplam 758 yatak kapasitesi mevcuttur.

Aliağa Ticari yaşamı, İzmir'in diğer ilçeleriyle kıyaslanmayacak derecede yoğun ve hareketlidir. Ancak bu yoğunluğun, ilçe ekonomisine katkısı istenen düzeyde değildir. İlçede, tahminen günlük 500 milyon TL civarında para dönerken; bu rakamın ilçenin günlük ekonomisine katkısı beklentilerin çok altındadır. Zira günlük dönen bu paranın büyük bölümü kağıt üzerinde, hesaplardan hesaplara transfer edilmekte, ilçe ekonomisi içinde dönmemektedir.

Aliağa'da sanayileşmeyle birlikte hızlı bir kalkınma olması nedeniyle değişim ve büyüme baş döndürücü bir hızda olmuştur. Ancak sanayi kuruluşlarının sayısının artması olarak görünen bu durum, Aliağa Ticari yaşamında kendini göstermemektedir. Bu kısa ilçe tarihinden dolayı, Aliağa'da köklü, büyük esnaf sayısı yok denecek kadar azdır. Bu nedenle ilçede ticaret çok gelişmemiştir.

Aliağa, İzmir'e yakın olması nedeniyle metropolün etkisi altındadır. Özellikle büyük alışveriş merkezlerinin Aliağa'ya çok yakın olan Çiğli'de konuşlanmasından Aliağa ticari ve ekonomik yaşamı fevkalade olumsuz etkilenmektedir. Çiğli'de sayıları son yıllarda artan alışveriş merkezleri, bu bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirmiş, yakınlığından dolayı da Aliağa ticari yaşamına ciddi oranda olumsuz etkiler yaratmıştır.

Bu olumsuzlukların yanında Aliağa Ticari yaşamı için oldukça sevindirici ve umut verici gelişmeler de yaşanmaktadır. Son zamanlarda Aliağa'daki esnaf ve tüccarlarımız hızla kendilerini geliştirerek mağazalarını yenilemekte, yeni mağazalar açmakta ve Metropole gerek kalmayacak şekilde, çağdaş ve modern işyerlerini bir bir Aliağa'ya kazandırmaktadırlar.