Misyon, Vizyon

 

Vizyonumuz; Kurumumuzun İdeal Geleceği

Çağımızın ekonomik, teknolojik, eğitim ve sosyal yaşamına entegre olmuş, kendini sürekli geliştiren, tüm paydaşlarına fayda sağlayan, Türkiye’nin örnek Ticaret ve Sanayi Odası olmak

Misyonumuz; Kurumumuzun Varlık Sebebi

Yasal çerçevesi belirlenmiş olan temel faaliyetlerimize ek olarak bölgemizde tespit edilen ticari, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasında aktif ve birleştirici rol oynar.

Değerlerimiz; Çalışma Felsefemiz ve Temel İlkelerimiz

 • Yasalara Uygunluk Temel Yükümlülüğümüzdür; Tüm Faaliyetlerimizde Yasalara Uygunluğun Sağlanması için Kurumsal, Bireysel ve Toplumsal Bilincin Artırılması amacı ile Bilgilendirme ve Bilinçlendirme Çalışmalarını kesintisiz Yürütüyoruz.
 • Toplumumuzun Bilgisi, Yetkinliği ve Yeteneği Geleceğimizdir; Bu amaçla Eğitime Destek Veriyoruz, Aliağa’ya Köklü Eğitim Kurumları Kazandırmak için Çalışmalarınızı Yürütüyoruz.
 • Katılımcılık ve Şeffaflık (hesap verebilirlik); Bu kapsamda Öncelikli olarak Üyelerimiz ve diğer Faydalanıcılarımızın Aktif Katılımı ile Hizmet Vermek ve Tüm Faaliyetlerimizde Açık ve Hesap Verebilir bir Yönetim Sergiliyoruz.
 • Çalışanlarımız Başarımızın Temel Taşıdır; Bu Kapsamda Çalışanlarımızın Beşeri Değerlerini Yükseltmek ve Yüceltmek için Temel Performans İhtiyaçlarını Karşılıyoruz.
 • Üyelerimiz Var Oluşumuzun Sebebidir; Bu Kapsamda Üyelerimizin Gelişmesi için Hizmet Kalitemizi Artırmak, Yasal Yükümlülüklerimiz Dışında Üyelerimize Katma Değer Sağlayacak, Ticari İlişkilerini Geliştirecek, Teknolojilerini Yükseltecek, Bilgi ve Danışmanlık Destekleri Veriyoruz.
 • Araştırmacı, Birleştirici ve Uzlaşmacı Misyonumuzu Geliştirmek; Bu amaçla, İlçemizin, Bölgemizin ve Ülkemizin Kurumlarını, Belirlediğimiz Amaçlara Ulaşmak için Seferber Ediyoruz.

 

Akreditasyon İlkelerimiz

 • Odamızın hizmet kalitesinin geliştirilmesi için uygulanan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Standart şartlarına uygun Entegre Yönetim Sistemi uygulamasında kararlı olmak
 • Entegre Yönetim Sistemimizin tüm süreçlerini açık ve anlaşılır tarif etmek, yasal koşulların karşılanması ve proses gereklerini etkin uygulamak için sürekli güncellemek
 • Ölçülebilir tüm proseslerde izleme ve ölçme metotlarını kullanmak ve sonuçlarını objektif karar alma süreçlerinde kullanmak
 • Entegre yönetim sistemini etkin uygulamak, kurumun geleceğine ilişkin stratejileri oluşturmak, uygulamak, üyelerin ve toplumun memnuniyetine odaklı çalışmak
 • Değişen yasal ve teknik şartlara öncelikle kurumsal yapıda uyum sağlamak, üyelerin bireysel ve kurumsal olarak bilgilenmesine ve gelişimine katkı sağlamak
 • Tüm hizmet proseslerimizde çözüme ve hızlı hizmete odaklı çalışmak, yasal çerçeve içinde işlemleri zorlaştıran bürokratik düzenlemeleri üye lehine değiştirmek.
 • Entegre Yönetim Sistemimizin sürekli gelişmesi için iç ve dış (bağımsız) tüm kontrol mekanizmalarını çalıştırmak ve sonuçları objektif karar alma süreçlerinde kullanmak.

 

Kalite Yönetim Politikamız

 • Üyelerinizin sahip olduğu kaynak ve risklerin yönetilmesi konularında bilgi ve operasyon desteği vererek bireysel ve kurumsal gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Üye ihtiyaç analizleri yapmak ve bunları sürekli güncellemek,
 • Teknik, Ticari ve Yasal gelişmeleri izlemek ve üyelerimizi zamanında ve doğru bilgilendirmek,
 • Oda hizmet kalitesini artırmak için insan kaynaklarını yetkin hale getirmek ve bu yetkinliğin sürekliliğini sağlamak,
 • Tüm hizmet birimleri ve yönetim organlarımızın, hizmetlerimizin üyelerimize ve toplumumuza kesin fayda sağlamaya odaklanması için planlı çalışma, kesintisiz ve nitelikli iletişim kültürümüzü geliştirmek,
 • Üyelerimizle, yerel ve ulusal kurumlar ile ilişkilerimizi uzlaşma ve gelişme temelinde sürdürmek. Bölgemizin gelişmesi ve kalkınmasında kurum olarak üstlenebileceğimiz sorumlulukları üstlenmek ve başarmak,
 • Uygulanabilir şartlarını yerine getirmek,
 • Kalite Yönetimi ve TOBB Akreditasyon Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.