Duyuru

Sayın Üyemiz,Deprem bölgesinde sanayi, ticaret ve istihdamın yeniden canlandırılması, deprem bölgesinde faaliyet gösteren şirketlerin daha hızlı toparlanması amacıyla TOBB tarafından “ Tedarikçim Deprem Bölgesinden” projesi başlatılmıştır. Proje ile ilgili özellikle büyük ölçekli şirketlerin hammadde ve...
Değerli Üyemiz,12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başk...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Bangladeş Enerji Bakanlığı’na (Ministry of Energy, Power and Mineral Resources) bağlı Bangladesh Power Development Board tarafından “Construction of 50 MWp (DC) Solar Photovoltaic Grid-Connected Power Plant at Rangunia, Chattagram, Bangladesh” isimli ihalenin düze...
Sayın Üyemiz; 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge'de değişiklik yapan 23/2/2023 tarihli 2023/7 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu genelgeye verilen linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/mevzuat/genelge/2023
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 26.02.2023 tarih ve E-34221550-045.99-1978 sayılı yazıda; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünün meydana gelen deprem felaketi nedeniyle yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ertelenmesi konulu yaz...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 21.02.2023 tarihli ve 1863 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın bir yazısına atıfta bulunularak, ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeni ile Antakya, Adıyaman, Islahiye ve Kahramanmaraş Gümrük Müdürlüklerine ait hizmet binalarının kullanılamaz hal...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda; 2022 yılında Google.org’nin desteği ile Türkiye’deki startupları daha görünür hale getirmek ve nitelikli startuplar oluşmasına katkı sunmak amacıyla “Türkiye Startup Platformu” projesine başlandığı, konuya ilişkin basın duyurusuna https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=27747&lst=MansetListesi
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 18.01.2023 tarih ve 1927 sayılı yazıda; Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, 14.01.2023 tarih ve 32073 sayı ile Resmi Gazetede yayınlandığı ifade edilmiştir.Değişiklik bünyesinde yetki belgesi türleri, yetki belgesi almanın veya...
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 18.01.2023 tarih ve E-34221550-050.99-641 sayı yazıda, KOBİ'lerin KOSGEB desteklerinden faydalanmaları için hazırlanmış olan ve ekte yer alan "2023 yılı KOSGEB Destek Kataloğu"nun yayınlandığı belirtilmiştir.Bilginize sunarız. Saygılarımızla,Aliağa Ticaret OdasıEk: Katalog
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 20.01.2023 tarihli yazıda, 04.06.2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un 10 uncu ve 11 inci...