Duyuru

Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda, COVID-19 pan
Sayın Üyemiz,Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 04.01.2021 tarih ve 24 sayılı yazıda, TÜBİTAK tarafından KOBİ’lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenme
Bilindiği üzere Ticaret Bakanlığınca Kovid-19 pandemisi nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere (Açıklanan NACE Kodlarında faaliyet gösteren) yönelik Gelir Kaybı Desteği ve Kira Desteği verilecektir.Desteklerden 22/12/2020 tarihli ve 3323 s
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Cumhurbaşkanlığının "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17/1/2021 Tarihinden İtibaren İki Ay Uzatılmasına Dair Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işveren...
Bazı alacakların yeniden yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı.Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.
Bilindiği üzere, koronavirüs salgınının (COVID-19) ülkemiz ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çeşitli tedbirler alınmaktadır.COVİD-19 salgınından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destek paketi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 14 Aralık ...
Sayın Üyemiz,24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31.12.2020” ibareleri “31.05.2021” şeklinde değiştirilmiştir.Aynı Karar’a, “Ge&c...
Sayın Üyemiz,23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Yapılan Kısa Çalışma Başvuru Süresinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3316)” ve “Yeni Koronavirüs (Co...
Sayın Üyemiz,T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 21.12.2020 tarih ve E-89780865-153-21153 sayılı Otel/Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları konulu ekte yer verilen Genelgesi’nde, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel/konaklama ...
Sayın Üyemiz,19.12.2020 tarihli ve 31339 sayılı yayımlanan Resmi Gazete ile, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlük tarihine ilişkin yapılan değişiklik bildirildi.Bu kapsamda, yönetmeliğin 31 Aralık 2020 olan yürürlük tarihi 31 Mart 2021’e ertelendi. İlgili yönetmeliğe