MYK BELGE ZORUNLULUĞU KAPSAMI GENİŞLİYOR

04.12.2017
  •  A 
Değerli Üyelerimiz,
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda yapılan değişiklikle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenecek tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunlu hale gelmişti.

23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı Kanunda; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır” yönündeki madde kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından “Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Böylece tebliğ ile MYK Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu getirilen meslek sayısı 48'den 81'e çıktı.

Üyelerimizin dikkatine önemle sunarız.

Zorunluluk kapsamındaki meslekler için tıklayınız.

Önemli Not: MYK tarafından onaylanmamış ve akredite olmayan kurumlardan alacağınız belgeler geçerli değildir.

Saygılarımızla