TOBB Türkiye Startup Platformu Projesi Hk.

21.02.2023
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen yazıda; 2022 yılında Google.org’nin desteği ile Türkiye’deki startupları daha görünür hale getirmek ve nitelikli startuplar oluşmasına katkı sunmak amacıyla “Türkiye Startup Platformu” projesine başlandığı, konuya ilişkin basın duyurusuna https://tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=27747&lst=MansetListesi adresinden ulaşılabileceği hususları paylaşılmıştır.

Gelinen noktada, Türkiye Startup Platformu projesi kapsamında oluşturulacak eylem planları, politika belgeleri, platform imkanları ile eğitim programlarına ilişkin startup ekosisteminde faaliyet gösteren tüm paydaşların görüş ve önerilerinin büyük önem arz ettiği belirtilerek; proje faaliyetleri çerçevesinde, başta eğitim ve mentörlük olmak üzere startup ekosistemindeki ihtiyaçların tespit edilmesi amacıyla bir anket hazırlanmış olup, ilgili ankete https://anket.tobb.org.tr/#/anket/start-up-ekosistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Söz konusu anketin bir çıktısı olarak eylem planı oluşturulacak, ihtiyaca yönelik eğitim ve mentörlük hizmetleri tasarlanacak ve proje kapsamında tasarlanan bu hizmetler verilecektir.

Bu kapsamda; söz konusu anketi girişimcilik ekosisteminin tüm paydaşlarının doldurabileceği hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası