KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı

KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı
28.12.2021
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

2021-02 Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı 2021-2 Proje Teklif Çağrısı açıklanmıştır.

8 Şubat’a kadar başvuruları devam eden çağrıya başvuru yapabilecek sektörler aşağıdaki gibidir:

2021-02 Rekabetçi ve Yüksek Katma Değerli Üretimin Artırılması İçin Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler ile Savunma Sanayi İhtiyaçlarını Millileştirme Kapsamında İşletmelerin Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi

Çağrı Amacı

İmalat sanayii sektörlerinde teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik artışı sağlanması, endüstriyel kapasitenin dönüştürülerek daha rekabetçi hale getirilmesi ve yüksek katma değerli üretimin artırılması için orta yüksek ve yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli sektörlerde ve savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında yerli ürün oranını arttırmak ve savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek için güçlü bir Ar-Ge ve yenilik yaklaşımı uygulamaya konularak kritik teknolojilere yoğunlaşılarak daha nitelikli bir şekilde desteklenmesini sağlamaktır.

Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını, sürekli gelişim anlayışı ile azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak ve ihracatı artırmak üzere savunma sanayii ekosistemini güçlendirmek ve edinilen becerilerin sivil sektöre yayılımını sağlamak amaçlanmıştır.

İlaç ve tıbbi cihaz sektöründe küresel pazardaki rekabet gücümüzü artırmak ve değer zincirinde ülkemizi daha üst konuma taşımak amacıyla ilgili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon proje fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin yerli imkânlarla üretilmesine yönelik yerli sanayinin Ar-Ge, tasarım ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Başvuru Tarihleri

15 Aralık 2021 – 08 Şubat 2022 (56 gün)

Ölçek

KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki(KOBİ) işletmeler başvurabilecektir.

Hedef Alan, Sektör ve Konular

Birinci Sektör

Savunma sanayi ihtiyaçlarının, azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak suretiyle dışa bağımlılığın azaltılması ve bu suretle millileştirme faaliyetleri kapsamında;

- 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı

- 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı

- 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı

- 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

- 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

- 27.3 Kablolamada kullanılan teller ve kablolar ile gereçlerin imalatı

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki Savunma Sanayi Alanına Yönelik konularda başvuru yapabilecektir.

Konular

- QPL’e uygun Askeri Konnektör: MIL-C-55302, D38999 Seri III (dairesel) ve/veya MIL-C-83513 (Micro-D) standartlarında, VPX standardına uygun VITA konnektörleri, askeri çevre koşullarına uygun

- RF Kablolar: Düşük kayıplı, HF-VHF-UHF-L-S-C-X-Ku-K-Ka-V-W-mm frekans bantlarında, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygu

-Yüksek Ses Seviyeli Yönlü Diyafram Sürücü Hoparlörler: Frekans Aralığı: 100 Hz – 9 kHz, Empedans: 8 Ohm, Duyarlılık: >=123 DB @2kHz, Güç Kapasitesi: 400W sürekli / 2000 W anlık (300Hz üzerinde), MIL-STD-810G Askeri Çevre Koşullarına uygun

- Akustik Dönüştürücüler (Mikrofon ve kulaklık): Haberleşme sistemlerinde kullanılmak üzere 300Hz-4kHz frekans bandında, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun,

- RF Bileşenler: Muhtelif güç seviyelerinde Zayıflatıcılar, Yönlü Bağlaçlar, Sonlandırıcılar, Filtreler, Anahtarlar, Karıştırıcılar, Güç Bölücü/Birleştiriciler, MIL-STD-810G askeri çevre koşullarına uygun,

İkinci Sektör

İlaç ve tıbbi cihaz alanında;

- 21.1 Temel eczacılık ürünleri imalatı

- 21.2 Eczacılığa ilişkin ilaçların imalatı

- 32.50 Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki konularda başvuru yapabilecektir.

Konular

Tıbbi Cihazlar

- Ultrason Cihazları

- Bilgisayarlı tomografi, dijital mamografi cihazları

- Hücresel ve moleküler düzeyde görüntüleme sistemleri

- Cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere görüntü işleme ve tarama cihazları

- Fonksiyonel ve anatomik teşhis ve tedavi amaçlı görüntüleme sistemleri

- Robotik Cerrahi sistemleri

İlaç

- Aşı ve bağışıklık ürünleri

- Tanı ve teşhis ürünleri

- Biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi

Üçüncü Sektör

Raylı sistem araçları ile kritik bileşenlerinin üretiminde

- 26.51 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazların imalatı

- 27.12 Elektrik dağıtım ve kontrol cihazları imalatı

- 28.12 Akışkan gücü ile çalışan ekipmanların imalatı

- 28.15 Rulman, dişli/dişli takımı, şanzıman ve tahrik elemanlarının imalatı

- 30.20 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı

NACE REV 2 sınıflamasına göre faaliyet gösteren işletmeler aşağıdaki konularda başvuru yapabilecektir.

Konular

- Raylı sistemlerde kullanılacak Cer Sistemi, boji, baliz, araç gövde tasarımı, pnömatik sistemler, dişli kutusu, self röle vb. gibi kritik bileşenler

- Raylı sistem kontrol sistemi, yolcu bilgilendirme sistemleri,

- Sistem entegrasyonu

Diğer Başvuru Koşulları

- Orta yüksek ve Yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösteren işletmeler başvurabilecektir.

- Girişimciler başvuru yapamayacaktır. Sadece KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı Küçük ve Orta Büyüklükteki(KOBİ) işletmeler başvurabilecektir.

Destek Üst Limiti

Mikro İşletmeler için                         : 900.000 TL

Küçük İşletmeler için                         : 1.500.000 TL

Orta Büyüklükteki İşletmeler için      : 6.000.000 TL

Destek Adı

Mikro İşletme

Destek Üst Limiti (TL)

Küçük İşletme

Destek Üst Limiti (TL)

Orta Büyüklükteki İşletme

Destek Üst Limiti (TL)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

200.000

400.000

2.000.000

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

250.000

400.000

3.000.000

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

200.000

300.000

500.000

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000

150.000

200.000

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000

150.000

200.000

Diğer Giderler Desteği

50.000

100.000

100.000

TOPLAM

900.000

1.500.000

6.000.000

Destek Oranı

Nitelikli Personel Giderleri Desteğinde destek oranı % 100, diğer desteklerde ise %75’tir.

Ar-Ge, Ürge ve İnovasyon Destek Programının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.