DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI’NDA DEĞİŞİKLİK

04.11.2021
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamız’a gelen yazıda;

14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e istinaden aşağıdaki değişikliklerin yapıldığı ifade edilmektedir.

Yapılan değişikliklerin;

  • KOBİ’nin yurtiçi vadeli satış cirosunun belirlenmesinde Merkez’e tanınan %20’lik artış marjının %40’a yükseltildiği, böylece Merkez’in uygun görmesi durumunda KOBİ vasfını taşıyan ve yurtiçi cirosu 175 milyon TL’ye kadar olan işletmelerin sistemden yararlanabileceği,
  • Aynı zamanda KOBİ vasfına haiz olmaya devam edip cirosu bu seviyenin üstüne çıkan ve mevcutta DDAS ürürünü kullanan KOBİ’lerin yenilenmelerinde ciro seviyesinin 300 milyon TL’ye yükseltildiği,
  • 2.000TL olan asgari prim tutarının 3.000TL’ye yükseltildiği,
  • Mevcuttaki taksitlendirme yöntemlerine EFT/Havale yönteminin de eklendiği, böylece KOBİ’lerin prim ödemesinde kolaylık sağlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, 14.10.2021 tarih ve 31628 sayılı Resmi Gazete’ye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211014-3.htm adresi aracılığı ile erişilebilmektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Aliağa Ticaret Odası