Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi

05.11.2021
  •  A 

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi tarafından aldığımız yazıda; İçişleri Bakanlığının 27.06.2021 tarihli ve 10530 sayılı ile 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı Genelgeleri sonrasında sinema salonları için bazı illerde kapasite sınırlaması uygulanırken, bazı iller için bu yönde bir kısıtlamaya gidilmemesi doğrultusunda oluşan uygulama farklılıklarının sektör içerisinde rekabeti olumsuz etkilediği bildirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 20.08.2021 tarihli ve 13441 sayılı ile 28.10.2021 tarihli ve 17428 sayılı Genelgeleri kapsamında; hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile T.C. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında;

· Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesi,

· Sinema salonları ve tiyatrolar için kapasite sınırlamasına yönelik alınmış Hıfzıssıhha Kurulu kararları var ise ivedilikle kaldırılması,

· Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR

testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunarız.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası