İzmir İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 2021/14 Kararı Hakkında

10.03.2021
  •  A 

Sayın Üyemiz,

İzmir Valiliği'nin 09.03.2021 tarih ve 2021/14 sayılı il hıfzısıhha kurulu kararında;

"İlimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesinde yazılı üyelerin katılımı ile İzmir Valisi Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında toplanmıştır. Yapılan toplantıda; 1593 sayılı Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Koronavirüs (Covid-­19)  salgınıyla  mücadele  kapsamında,  toplum  sağlığını  korumak,  salgının yayılım hızını  kontrol  altında tutmak ve kamu düzeni  açısından  oluşturduğu  riski  yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi  korumak  amacıyla  pek çok  tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 01.03.2021 tarihli toplantısında alınan kararlarla kontrollü normalleşme dönemi olarak adlandırılan, illerin belirlenmiş kriterler  doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok yüksek  riskli olarak  4 gruba ayrıldığı  ve il bazlı  tedbirlerin  bu risk  gruplarına göre belirlendiği yeni bir sürece girilmiştir.

Bu doğrultuda salgınla mücadele sürecinde alınan tedbirlerde göz önünde tutulan üretim, imalat ve  tedarik  zincirlerinin  aksamaması  ilkesi  açısından önem  arz  eden  ulaşım  faaliyetlerinde etkinliğin sağlanması  ve  seyahat  edenlerin  mağduriyet  yaşamaması  amacıyla gönderilen İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 08.03.2021 tarihli ve 4113 sayılı Genelgesi gereğince:

1.Yolcu taşımacılığı faaliyeti gerçekleştirmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenen B1, B2, D1, D2 ve D4  yetki  belgesi  eki  taşıt  belgesinde  kayıtlı  olan  taşıtlarda,  başta  HES  kodu  sorgulanması zorunluluğu  olmak  üzere  Sağlık  Bakanlığı  Covid­19  Salgın  Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tedbirlere  uymak  kaydıyla ruhsatlarında  belirtilen  yolcu kapasitesi oranında yolcu kabul edilebilmesine,

2. Yüksek risk grubunda bulunan ilimizde terminal  ve  gar  binalarında bulunan   yeme içme   (lokanta,   restoran,  kafeterya, pastane vb.) yerlerinin, Sağlık  Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi  Çalışma  Rehberinde  yer  alan  tedbirlere  uymak  kaydıyla,  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.11.2021 tarihli ve 20076 sayılı ve 03.03.2021 tarihli ve 3668 sayılı Genelgeleri ile getirilen açılış kapanış  saatlerine  bağlı  olmaksızın  işyeri  açma  ve  çalışma  ruhsatlarında belirtilen çalışma saatlerine uygun şekilde faaliyet göstermelerine,

Bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72. maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına,

Uygulamada  herhangi  bir  aksaklığa  meydan  verilmemesi ve  mağduriyete  neden  olunmaması, alınan kararlara  uymayanlara  1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha  Kanununun  ilgili  maddeleri  gereğince  idari işlem  tesis  edilmesine,

Oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası