İşveren ve İşveren Vekilinin İSG Eğitim Rehberi

03.03.2021
  •  A 

İlgi: TOBB’nin 23.02.2021 tarihli ve 34221550-839- 1811 sayılı yazısı

Sayın Üyemiz,

İlgi kayıtlı yazıda, 29401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik”in 2 nci maddesi kapsamındaki işveren veya işveren vekillerine yönelik yapılacak iş sağlığı ve güvenliği eğitim programları için kaynak olarak “İşveren veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Rehberi” hazırlanmıştır. Söz konusu Rehber ile Yönetmelik kapsamında eğitimi tamamlayarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini üstlenecek işveren ve işveren vekillerine, bu hizmetleri işyerinde yürütmeleri sırasında yol göstermesi amaçlanmıştır.

Sınırlı sayıda basılan söz konusu rehberin PDF haline İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/65124/isverenvevekiliisgegitimrehberi.pdf ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası