Tübitak Kobi Ar-Ge Destekleri 2021 Yılı İlk Çağrıları Bilgilendirme Semineri

12.01.2021
  •  A 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan 04.01.2021 tarih ve 24 sayılı yazıda, TÜBİTAK tarafından KOBİ’lerin, proje esaslı araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları amacıyla;

  • 1501 – TÜBİTAK Sanayi ve Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı’nın ve

  • 1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’nın

faaliyete geçirileceği aktarılmıştır.

Bu kapsamda TÜBİTAK ve TOBB işbirliğinde 12 Ocak 2021 tarihinde ekte yer alan program çerçevesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği belirtilmiştir. Seminer sonunda katılımcıların sorularının yanıtlanacağı açıklanmıştır.

Üyelerimizin bilgilerine sunulur.

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası

EK: Program