KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI HK.

23.12.2020
  •  A 

Sayın Üyemiz,

24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar’ın geçici 6 ncı maddesinde yer alan “31.12.2020” ibareleri “31.05.2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı Karar’a, “Geçici Madde 8 – (1) Sağlık Bakanlığı’nca onaylanan COVID-19 aşılarının, 31.12.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” geçici maddesi eklenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası

Ek: 3318 Sayılı Karar