Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Kurulması HK.

09.10.2020
  •  A 

Sayın Üyemiz,

Doğal kaynakların kendini yenileme kapasitesinin sınırlı olduğu gözönüne alındığında, bu kaynakların hızla tüketilmesinin önlenmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak ekonomik bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri,tüm dünyada giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen“SürdürülebilirKalkınma”yaklaşımının temelini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma ilkeleri çerçevesinde atık oluşumunun azaltılması,atıkların kaynağında ayrı toplanması, depolama sahasına giden atık miktarının azaltılması,çevresel kirlilik giderilirken bir yandan da atıkların ekonomiye katma değer sağlayacak kaliteli hammadde olarak kullanılması amacı ile SıfırAtıkYönetmeliği hazırlanmıştır.

Sıfır Atık Yönetmeliği Ek/1 listesinde yer alan bina ve yerleşkelerden;

·       Organize Sanayi Bölgeleri

·       İş merkezi ve ticari plazalar(100 ve üzeri ofis-büro kapasiteli)

·       Sanayi tesisleri(ÇED yönetmeliğinin ek 1 listesinde yer alan)

·       Konaklama Tesisleri(100 oda ve üzeri)

·       Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri

·       Sağlık Kuruluşları (100 yatak ve üzeri)

·       Eğitim kurumları ve Yurtlar(250 ve üzeri öğrencisi bulunanlar)

·       300 ve üzeri konuta sahip siteler

·       Zincir marketlerin

31 Aralık 2020 tarihine kadar Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçişlerini tamamlamaları ve belge başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Sıfır Atık Belgelendirmesinin yapılabilmesi için; Sıfır Atık Yönetim Sistemi Uygulama Kılavuzu doğrultusunda ikili ayrı biriktirme ekipmanları yerleştirilmeli, geçici depolama alanları kurulmalı, eğitimler verilmeli ve Sıfır Atık Bilgi Sistemine faaliyet girişleri tamamlanarak Sıfır Atık Belge başvurusu yapılmalıdır.

İlgili üyelermize duyurulur.

 

Saygılarımızla

Aliağa Ticaret Odası