AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞLETMELER İÇİN, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI & İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ ALMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ

AZ TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞLETMELER İÇİN, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI & İŞ YERİ HEKİMİ HİZMETİ ALMA ZORUNLULUĞU ERTELENDİ
29.07.2020
  •  A 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunundaki Düzenleme Yürürlüğe Girdi 28 Temmuz 2020 Tarihli ve 31199 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 7252 Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun detayları belli oldu.

6331 sayılı Kanunun 38. maddesi gereğince, kamu kurumları ile 50den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirilmesi zorunluluğu 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe giriyordu. Bu düzenleme, Kanunun çıktığı tarihten bu yana 3 kez ertelenmişti.

28 Temmuz 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kanuna göre, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun, kamu kurumları ile 50den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yürürlüğe girmesi 31/12/2023 tarihine kadar ertelenmiştir. İlgili düzenleme 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme şöyle:

MADDE 10 - 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "1/7/2020" ibaresi "31/12/2023" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 11 - (1) Bu Kanunun;

a) 4 üncü maddesi yayımı tarihini takip eden ayın başında,

b) 10 uncu maddesi 1/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

Kanun metninin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.