Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar

Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar
27.05.2020
  •  A 

 

 

Sayın Üyemiz,

 

Cumhurbaşkanlığı’nın 2573 Sayılı Kararı ile “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararı” 27.5.2020 tarih ve 31137 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Bu Karar ile Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazara giriş ve pazarlamaya yönelik dijital faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan karşılanması amaçlanmıştır.

 

E-ticaret sitelerine bireysel üyelik desteği

MADDE 4- (1) Şirketlerin Genelgede düzenlenen şartları haiz ve Bakanlıkça onaylanan e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderler %60 oranında ve eticaret sitesi başına yıllık 8.000 TL’ye kadar desteklenir. Bu tutar, her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir.

 

(2) Şirketler, birinci fıkrada belirtilen destekten en fazla üç e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla iki yıl süresince yararlanabilir.

 

Sanal ticaret heyeti desteği

MADDE 5- (1) Bakanlık koordinasyonunda işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal ticaret heyeti faaliyetlerine ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Ht

tps://goo.gl/RkqgJX

Sanal fuarlara katılımların desteklenmesi

MADDE 6- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen uluslararası niteliği haiz sanal fuarlara katılımcıların iştirak etmelerini sağlamak üzere işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuarlara katılım organizasyonlarına ilişkin Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Sanal fuar organizasyonu desteği

MADDE 7- (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen, işbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonlarına dair Genelgede belirtilen giderler %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

Söz konusu karar ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

 

Saygılarımızla

 

Ek: Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Karar