TOBB CAMİASI TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN İLE BULUŞTU

TOBB CAMİASI TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN İLE BULUŞTU
01.05.2020
  •  A 
 
 
Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımlarıyla 365 Oda ve Borsa Başkanı ve 61 Sektör Meclis Başkanı ile gerçekleştirilen video konferansa katıldı.
 
30 Nisan 2020 Tarihinde, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Sayın Rıfat Hısarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleştirilen salgın döneminde oluşan sorunların ve bu sorunların çözümleri ile ilgili video konferans toplantısında iletilen sorunların çözümlenmesi için hızlıca çalışmalar yapılacağı sözü verildi. 
 
Toplantıda belirlenen sorunlar;
1- Açıklanan kredi desteklerinden faydalanmak isteyen grup şirketlerinden herhangi birinde sicil sorunu var ise, tüm grup şirketleri bu desteklerden faydalanamamaktadır. Kredi desteklerinde grup şirket tanımları da çok geniş tutulmaktadır.
2- Firmaların devletten alacaklarının ödenmesi, bu kalem içerisinde firmaların KDV alacakları daha fazladır. Bu alacağın bir kısmının nakit bir kısmının da teminat olarak da kullanılabilecek hazine bonosu şeklinde firmalara verilmesi yararlı olacaktır.
3- Tüm sektörler mücbir sebep tanımına dahil olmalı veya ciro kaybı yaşayan sektörler mücbir sektör tanımına girmelidir.
4- Geçici vergilerin kaldırılması gerekmektedir.
5- Ertelenen vergi ve SGK ödemelerinin, ödeme günü geldiğinde üst üste çakışması nedeni ile ödeme sıkıntıları oluşacağından yeniden yapılandırma yapılmalıdır.
6- Çalışma hayatının zor olduğu bu dönemde firmalara  yetkili merciler tarafından yapılan denetimlerin arttığı görülmektedir. Salgın sonrası hareket alanı daralan işletmelerin, olması gereken denetimlerinin dışında bir denetim sıklığının olmaması gerekir. Şu dönemde yaşamını sürdürebilmek çabasında olan firmaların bürokratik zorluklarla uğraştırılmaması gerekmektedir.
7- Elektrik ve doğalgaz gibi zorunlu tüketilen ürünlerin faturalarının belirli bir süreliğine ertelenmesi önem arz etmektedir.
8- Kapatılan ve çalışamayan firmalara kira desteğinin sağlanması gerekmektedir. Bu noktada kira ile geçinen mülk sahiplerinin de zarar görmemesi sağlanmalıdır.
9- Covid 19’un iş kazası tanımı dışına çıkarılması gerekmektedir. Hızla bulaşan ve kişiye nereden bulaştığı tam olarak bilinemeyen söz konusu hastalığın; iş yerinde bir çalışanın hasta olması ve hayati sorun yaşaması durumunda altından kalkılamayacak bedellere ulaşabilir ve bu da hali hazırda zorluklarla ayakta kalmaya çalışan işletmelerin altından kalkamayacağı yüklere sebep olabilir.
10- 65 yaş üstü iş sahipleri kısıtlama dolayısıyla iş yerlerine gidememektedir ve ayrıca kronik hastalığı olan iş sahipleri de iş yerlerine gidememektedir. Bu konuda belirli zaman diliminde iş yerlerine gidilebilme kolaylığının sağlanması gerekmektedir.
11- İhracatçı firmaların, sipariş iptalleri nedeni ile biriken stoklarının finansman desteği ile desteklenmesi gerekmektedir.
12- Finansman desteği alamayan firmaların kâr dağıtımının önünün açılması gerekmektedir.
13- Üst düzey yönetici ve STK başkanlarına dolaşım noktasında esneklik sağlanmalıdır.
14- Özel sağlık kuruluşlarının salgın nedeniyle hasta kaybı yaşamaları dolayısıyla destek kapsamına alınmalıdır.
15- E ticarette gıda ve diğer ürünlerin kalite denetlemesinin yapılması önem arz etmektedir.
16- Gemi adamlarının giriş çıkışlarında kolaylık sağlanması gerekmektedir.
17- Suriye’den ihraç kaydı ile getirilen ürünlerin iç piyasaya satışının yapılmasının denetlenmesi gerekmektedir.
18- E hacizlerin geçici süreliğine de olsa kaldırılması firmalar için önemli bir destek olacaktır.
19- Sınır kapılarında ihraç ve ithal ürünlerin sevkiyatı için vagon tahsislerinde yaşanan sıkıntıların çözülmesi gerekmektedir.
20- Uluslararası firmaların yerleşik adres dolayısı ile vergilendirmeleri de ki eksikliğin giderilmesi için çıkarılan stopaj ödemesinin yerli firmalardan tahsil edilmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.
21- Ülkemizde maske üretimi noktasında alt yapı mevcutken yetkilendirme nedeni ile üretim yapılamamakta ve tedarikte sorunlar yaşanmaktadır.
22- Maske ihracatı için talepler mevcutken bir adet hibe edene bir adet ihracat yetkisi bu sektörün Çin’e kaptırılmasına sebep olmaktadır.
23- Ekonomik konularda alınan çalışma vb kararlarda STK’ların da sürece dahil olmaları önem arz etmektedir. Ekonomi’nin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalarda sadece genelge ile çözüme ulaşılamamaktadır.
24- Genelge ile kapatılan firmalara özel destek sağlanmalıdır.
25- Hava ulaşımı noktasında nöbetçi uçak seferleri konulmalı.
26- Uzak doğu da stokta birikmiş olan ürünlerin ülkemize girişi nedeni ile anti damping vergisi konulması gerekmektedir.
27- Açıklanan destek kredilerinde sicil kayıtları dikkate alınmaması gerekmektedir.
28- Penye ve triko maske üretiminin yasağının kaldırılması gerekmektedir.
29- Yurt içi şirketlerinin yabancı firmalara satışında varlık fonunun devreye girmesi gerekmektedir.
30- Sigortacılık sektörü de mücbir sebepten faydalanması sağlanmalıdır.
31- Eksperlerin gümrük sahalarına giriş çıkışlarının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir.
32- Bal üreticisi yoğun olan Ordu ilimize bu konuda özel destek sağlanmalıdır.
33- Fındık sektörünün %60’ı İtalyan bir firmanın elinde bu durumun genişlememesi için tedbir alınması gerekmektedir.
34- AVM’ lerde ciro üzerinden kiralar alınması nedeniyle AVM’lerin desteklenmesi sağlanmalıdır.
35- Şirketlerin maske tedariğinin önü açılmalıdır.
36- AB ilişkileri çerçevesinde gümrük birliği anlaşmasının güncellenmesi gerekmektedir.
37- Ramazan Bayramında çalışma yapacak sektörlerin, kişilerin en az 10 gün önceden belirlenmesi gerekmektedir.
38- E ticaret sitelerinde ki komisyonlar %15-20 lere çıkmaktadır, bu konuda düzenleme yapılmalıdır.
39- Tıbbı cihaz üretimi desteklenmesi gerekmektedir ve bu konuda ki ihracat izinleri USHAŞ gibi kurumlardan değil Ticaret Bakanlığından alınmalıdır.
40- Turizm firmaları erken rezervasyon nedeni ile tahsilat yaptıkları bedelleri yatırım veya personel gibi giderlere harcaması dolayısıyla iptallerde geri ödeme yapamamaktadırlar. Ayrıca çalışma başladığında %50 kapasite ile çalışacakları konuşulmaktadır, bu noktada turizm sektörünün desteklenmesi gerekmektedir.
41- Salgın nedeniyle karayolu ile Orta Asya ülkelerine ulaşılamamaktadır. Bu konuda çözüm sağlanmalıdır.
42- İran’a ihracat için karşılıklı sorunların giderilmesi gerekmektedir.
43- Güneydoğu Anadolu bölgesi için, Un fabrikalarının ihracatının önündeki engellerin kaldırılması gerekmektedir. Çünkü mevcut un fabrikalarının % 70’i kapalı durumdadır.
44- Maske sorunu, sadece Sağlık Bakanlığı’nın değil Ticaret Bakanlığı’nın katkıları ile oda ve borsalarımızın içinde olduğu bir sistemle çözümlenebilir.
45- Valiliklerin, sokağa çıkma yasağı zamanlarında da üretim yapacak firmaların çalışmalarına izin vermeleri gerekmektedir.
 
Toplantıda, belirtilen sorunların ve ticaret hayatının önünde ki engellerin ne kadar erken kalkar ise iş hayatının da o kadar erken normal düzene ulaşacağı, aksi taktirde ülke olarak ticari kabiliyetimize rağmen pazar alanlarını uzak doğu ülkelerine kaptırabileceğimiz vurgusu öne çıkartıldı.
 
Bununla birlikte salgının yayılmasını önlemede en önemli konuların başında maske kullanımının önemine değinilirken, işletmelerin kira destekleri ve krediye ulaşım şartlarının yumuşatılması gibi desteklerle ayakta kalmasının önemine değinildi.
 
Toplantının sonunda 365 Oda ve Borsa Başkanı, bugüne kadar iletilen sorunların çözümü noktasında gösterdiği çabalar nedeniyle Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan’a teşekkür etti.
  • TOBB CAMİASI TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN İLE BULUŞTU