İKİNCİ EL OTOMOBİL TİCARETİ İÇİN YETKİ BELGESİ SÜRESİ UZATILDI

27.12.2019
  •  A 

İkinci el otomobil ticaretiyle uğraşan kişiler için yetki belgesi alma süresinde değişikliğe gidildi. Galerici olarak bilinen ikinci el otomobil alım-satım işiyle uğraşanlar için yetki belgesi süresi 9 ay uzatıldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, yetki belgesi alma ya da faaliyet alanını uygun hale getirme şartları 31/08/2020 tarihine kadar uzatılmış oldu. Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, bu faaliyetlerine devam edebilmek için 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını, lise mezunu olma şartı hariç olmak üzere ilgili maddenin şartlarına uygun hale getirerek yetki belgesi alacak. Yapı veya alan bütünlüğünde faaliyet gösteren ve içinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan en az 10 işletme bulunan iş yerleriyle en az 30 işletme veya en az 50 çalışanı bulunan iş yerleri 31 Ağustos 2020'ye kadar durumlarını ilgili maddeye uygun hale getirecek. Söz konusu süreler daha önceki uygulamada 31 Aralık olarak belirlenmişti.