KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ

06.12.2019
  •  A 

Sayın Üyemiz,

     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden odamıza ulaşan yazıda şu görüşlere yer verilmiştir: “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191115-3.htm adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu değişiklikler arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular aşağıda verilmektedir.

A-Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak;

1-A türü yetki belgesi tanımı ve alt düzenlemeleri güncellenmiştir.

2-B1 ve D4 türü yetki belgesiyle ilgili olarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.

3-D türü yetki belgesi asgari kapasitesini sağlayacak araçların yaş şartı 12’ye yükseltilmiştir.

4-B3 ve D3 yetki belgesi sahiplerinin R türü yetki belgesi sahipleriyle çalışmasına imkan sağlanmıştır.

5-F1 yetki Belgesi sahiplerinin A1 yetki belgesine acentelik yapabilmesi imkanı sağlanmıştır.

6-T yetki belgesi sahiplerinin iptal şartlarına ilave hüküm eklenmiştir.

7-T yetki belgesi alan şartının faaliyet durdurma şartları arasından çıkartılması sağlanmıştır.

B-Eşya taşımacılığıyla ilgili olarak;

1-C2 yetki belgesi asgari kapasite şartı 8 birim araç ve 320 ton kapasiteye düşürülmüştür.

2-eDevlet üzerinden yetki belgesi alma kuralları yumuşatılmıştır.

3-Finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtlar hakkında yeniden düzenleme yapılmıştır.

4-C2 Yetki Belgesi sahiplerinin yurtdışı dönüşlerinde taşınma eşyası taşıma imkanı sağlanmıştır.

5-Geçerlilik süresi içerisinde hiç uyarı almayanların yetki belgesi süresinin 1 yıl uzatılması sağlanmıştır.

6-Yetki Belgesi devir işleminde düzenlenen belge ve yapılan araç ilavelerinden ücret alınmayacaktır.