E-Arşiv Fatura Düzenlemesi, 01 Ocak 2020 tarihinde başlıyor

E-Arşiv Fatura Düzenlemesi, 01 Ocak 2020 tarihinde başlıyor
06.11.2019
  •  A 

 

 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gelen yazıda, 19.10.2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura Uygulaması’na dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarının 5 bin TL’yi aşması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv Fatura olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge Düzenleme Portalı üzerinden düzenlenmesinin zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan 509 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne; https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vukteb509.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.