İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI PROVİZYONU HK.

04.12.2017
  •  A 

TOBB’dan alınan 29.11.2017 tarih ve 18454 sayılı yazıda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atfen, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 14 üncü maddesinde;

     -  işverenin, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü,sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını ise öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü,

     -  sağlık hizmeti sunucularının kendilerine intikal eden iş kazalarını,yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün,

içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlü kılındığı ,anılan kanunun 26ncı maddesinde ise söz konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere idari para cezası uygulanacağı öngörüldüğü,uygulanacak idari para cezası miktarının da işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre farklılaştırıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının, işverenlerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı e-Bildirim uygulaması üzerinden https://uyg.sgk.gov.tr/IsvBildirimformu/welcome.do linkinden görüntülenmesi hususunda program çalışmalarınn tamamlandığı, söz konusu iş kazası ve meslek hastalıkları provizyonlarının iş kazası ve meslek hastalığı bildirim ekranlarından her işverenin kendi sigortalılarını görüntülemesinin sağlandığı belirtiliyor.


         Bilgilerinize sunarız.