Maden atıkları yönetmeliği hk.

01.08.2017
  •  A 

SAYIN ÜYEMİZ;


Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yazısında ; maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla 2006/21/EC  sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 24917 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği nin 15 Temmuz 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girdiği hatırlatılmaktadır.


Bu tarihten itibaren maden atıklarının yönetimine ilişkin iş ve işlemlerin , söz konusu Yönetmelik ve maden atıklarının yönetimi hususunda bahse konu Bakanlık tarafından çıkarılacak alt mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edileceği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.