Sanayi Sicil Belgesi hk.

20.07.2017
  •  A 

Sayın Üyemiz


T.C. İzmir Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Odamıza iletilen 12.07.2017 tarih ve 28808271-120.02.01-E.4189 sayılı yazıda; Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 7033 nolu Kanunun 01 Temmuz 2017 Tarih ve 30111 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.


Kanun’un 6. maddesine; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanun’un bazı maddelerinde değişiklik yapılmış ve geçici madde eklenmiştir.


Eklenen geçici 3.maddesinde belirtildiği gibi ‘’Faaliyette olup olmadığına bakılmaksızın sanayi işletmelerinden sanayi siciline kaydolmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde sanayi siciline kaydolup sanayi sicil belgesi alanlar hariç, bu tarihe kadar kaydolmayanlar hakkında bu Kanunun 9 uncu maddesi gereği sanayi siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen idari para cezası uygulanacaktır.”


Bu Kanuna göre işletmesinde meydana gelen değişikliklerin, verilmesi gereken beyannameleri ve senelik işletme cetvellerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce süresi içinde vermeyenlere idari para cezası uygulanmaz.’’ hükmü getirilmiştir.


“Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri ile bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de bu madde şümulüne girer. ’’şeklinde değiştirilmiştir.


Odamıza kayıtlı olan sanayi işletmelerinin yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre idari para cezasına maruz kalmaması için, Sanayi Sicil Sistemine kayıt yaptırmayıp Sanayi Sicil Belgesi almayan işletmelerin 01 Temmuz 2018 tarihine kadar Sanayi Sicil Sistemine kayıt olmaları, meydana gelen değişiklikleri bildirmelerinin sağlanması, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmelerin de Sanayi Sicil Kanunu’na göre Sanayi Sicil Sistemine kaydolmaları gerektiği hususunda gerekli bilgilendirmenin yapılması istenmiştir.


Saygılarımızla

Aliağa Ticaret Odası