ODA ÜYELERİMİZİN AİDAT BORÇLARINA YENİDEN YAPILANDIRMA FIRSATI

01.06.2017
  •  A 

8/05/2017 tarih ve 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” kabul edilerek 27/05/2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda,

-           Vergi Dairelerine olan borçlar,

-           Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na olan gümrük ve diğer borçlar,

-           Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlar,

-           İl Özel İdare’lerine olan borçlar,

-           Belediyelere olan borçlar kanun kapsamında yer almaktadır.

Ayrıca, Üyelerimizin Odamıza olan aidat borçları da kanun kapsamına alınmış olup, bu çerçevede;

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanunun 4.maddesinin 7.fıkrasına göre; Üyelerin Odalara 31.03.2017 tarihine kadar olan aidat borçları (icraya verilmiş olan alacaklar dahil) aşağıda açıklandığı şekilde yapılandırılacaktır.

***6736 Sayılı Kanun Kapsamında yapılandırma yapanlar bu kanun hükmünden yararlanamayacak olup 01.07.2016 -31.03.2017 tarihleri arasındaki borçları için faydalanabileceklerdir.

-İlgili mevzuattan yararlanmak isteyen üyelerimiz Odamız muhasebe bölümüne 31.07.2017 tarihine kadar yazılı olarak başvuru yapmaları gerekmektedir.

-Yasadan istifade etmek isteyip Odaya yazılı başvuru yapan üyenin 31.08.2017 tarihine kadar olan aidat borç asıllarına isabet eden gecikme zammı gecikme faizi alınmayacak olup iptal edilecektir.

-Aidat borçlarının asıllarını taksitle ödemek isteyen üyelerimiz, aidat borç asıllarının 1.taksidini 31.08.2017 tarihine kadar aylık altı eşit taksitte ödemeleri halinde bu alacaklara uygulanan gecikme zammı alınmayacak olup iptal edilecektir.

Taksitlendirmelerde son ödeme tarihleri şu şekildedir;

Birinci taksitin son ödeme günü : 31 Ağustos 2017

İkinci taksitin son ödeme günü : 29 Eylül 2017

Üçüncü taksitin son ödeme günü : 31 Ekim 2017

Dördüncü taksitin son ödeme günü : 30 Kasım 2017

Beşinci taksitin son ödeme günü : 29 Aralık 2017

Altıncı taksitin son ödeme günü : 31 Ocak 2018

- Ödenmesi gereken tutarları öngörülen süre ve şekilde kısmen ya da tamamen ödenmemesi halinde ödenmemiş borç asıllarına ilişkin faiz gecikme zammı gibi feri alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tekrar tahsil edilecektir.

Üyelerimize önemle duyurulur.