İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE İLİŞKİN DUYURU

27.02.2017
 •  A 

Sayın Üyemiz,

Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda başlatılan " İstihdam Seferberliği" kapsamında yapılan yeni bir düzenleme ile her bir ilave istihdamın vergi ve sosyal güvenlik kesintileri kamu tarafından karşılanacaktır. Bu çerçevede konu ile ilgili özet bilgi aşağıda verilmekte olup, detaylı bilgi , 09 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete'de bulunan 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda gerekli düzenlemeler bölümünde bulunmaktadır. 


Saygılarımızla,


OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

DESTEKTEN YARARLANACAK İŞSİZE İLİŞKİN ŞARTLAR

 • Bu kişilerin İŞKUR'a kayıtlı işsizlerden olması,
 • İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda işsiz olmaları gerekmektedir.

DESTEKTEN YARARLANACAK İŞVERENE İLİŞKİN ŞARTLAR

 • İşverenin özel sektör işyeri olması, (kamu kurumları ve bazı özel kanunlarla kurulan kuruluşlar bu destekten yararlanamıyor)
 • Çalışanın 01.02.2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınması,
 • Yapılacak istihdamın 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinde belirtilen toplam sigortalı sayısına ilave olması, (yani ek istihdam olması)
 • İşverenin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermesi,
 • İşverenin sigorta primlerini yasal süresinde ödemesi,
 • İşverenin çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmesi ve bildirilen sigortalının fiilen çalışması,
 • İşverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması  (vergi borçlarını yeniden yapılandıranlar yapılandırma devam ettiği ve taksitlerini düzenli ödediği sürece  bu teşvikten yararlanabiliyor)
 • Ayrıca işveren aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamıyor. (100 TL'lik asgari ücret desteği, 5 puanlık işveren SGK payı desteği vb)
 • Teşvikten, en son 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan sigortalılar yararlanabildiğinden, teşvik, uzatılmaması durumunda bu tarih itibariyle sona erecektir.

NE KADAR TEŞVİK VERİLECEK

01/02/2017 tarihinden itibaren işe alınan sigortalılar adına aylık 666,6 TL'ye sigorta teşviği , 
ayrıca 106,81 TL vergi desteği sağlanıyor. Dolayısıyla işverene TOPLAMDA 773,41 TL'LİK bir destek sağlanıyor. İşçi başına verilecek destek maaşa göre bir değişiklik göstermemektedir. Asgari ücretten daha fazla maaşla işe alınan personel için de uygulanacak destek en fazla 773 TL ile sınırlıdır.

Buna göre Asgari ücretle işçi çalıştıran işverene maliyeti 2.177,44-TL iken,  1.404-TL' ye düşecektir.


YAPILACAK İŞLEMLER

Bu teşvikten yararlanmak için sigortalının işe giriş bildirgesinin SGK'ye verilmesi aşamasında bu teşvik kapsamında işe alınacağının bildirilmesi ve bildirgenin SGK'nın yapacağı yönlendirme doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir.  İlerleyen süreçte bu çalışan için SGK kesintileri ve belirtilen vergiler talep edilmemektedir.