6736 sayılı kanuna ilişkin süre uzatıldı

27.10.2016
  •  A 
Sayın Üyemiz,
03.08.2016 tarihli ve 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yapılandırılmasına ilişkin Kanun" 19.08.2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan kanunun 11.maddesinin 5.fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB'a olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamına alınmış olup yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.
26 Ekim 2016 tarih ve 29869 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Ekim 2016 tarihli kararname ile 6736 sayılı kanunda belirtilen başvuru sürelerinin tamamı sürelerin bitiminden itibaren 25 Kasım 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
Söz konusu uzatım süresi oda ve borsaları da kapsamakta olup üyelerin yapılandırma başvuruları 25 Kasım 2016 tarihine kadar alınabilecektir. Başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine Kasım ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.