Firmaların Yurt Dışı Fuarlara Katılımları

19.08.2016
  •  A 

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından odamıza gönderilen, 15.08.2016 tarihili 15355 sayılı yazıya istinaden;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğün' den alınan 11.08.2016 tarihli ve 43208320-120.09.E.90762 sayılı, Yurt Dışı Fuar katılımlarının desteklenmesine ilişkin 2009/5 Sayılı Tebliğ kapsamında yürütülen fuar desteklerinden yararlanabilme ve herhangi bir mağduriyetle karşılaşılmamasına ilişkin yazı ekte sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla...

Dosya Eki