TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

20.01.2016
  •  A 

Üst kuruluşumuz TOBB’dan alınan yazıya istinaden;

Sayın Üyemiz;


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Uluslar arası Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması(ADR) çerçevesinde yürürlüğe giren 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik, 31.12.2015 tarihli 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak değişiklikler yapılmıştır.


Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte trafik siciline tescilli “Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi” bulunmayan ve Taşıt Durum Tespit Belgesi almış olan taşıt sahipleri ;

  • 2005 – 2014 model taşıtlar 31.12.2016 tarihine kadar,
  • 1996 – 2004 model taşıtlar 31.12.2017 tarihine kadar,
  • 1995 model ve öncesi taşıtlar 31.12.2018 tarihine kadar

Bakanlık yada Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlardan Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi almak zorundadırlar. Belge almayan taşıtlara para cezası uygulanacaktır.


Ayrıca 1 Temmuz 2016 tarihine kadar Taşıt Durum Belgesi almayan ve yukarıda bahsi geçen model yıllarına karşılık gelen tarihlere kadar Taşıt Uygunluk Belgesi/ADR Uygunluk Belgesi alınmayan taşıtların tehlikeli madde taşımacılığında kullanılamayacağı ve dolum tesislerine kabul edilmeyeceği bilgisi şifahi olarak alınmıştır.


Aliağa Ticaret Odası