İhracatta Kullanılan Ahşap Ambalaj Malzemeleri hk.

24.12.2015
  •  A 
Sayın Üyemiz,

   İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 14.12.2015 Tarihli ve 23193 Sayılı
Yazısı.

   İlgi yazıda , İhraç ürünleri ambalajlamada kullanılan ahşap malzemelerin uluslararası mevzuata uygun olmamaları sebebiyle 2015 yılı Kasım ayına ait 8 adet bildirim alındığı,bu bildirimlerin büyük bir kısmının bitkisel veya hayvansal ürünler dışındaki ürünlerin ihracatında kullanılan ahşap malzemeleri için olduğu,

   Söz konusu ihracatta kullanılan ahşap ambalaj malzemelerinin 27.05.2015 tarihli ve 29368 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ''Ahşap Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik'' hükümlerine göre işleme tabi tutulmuş ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine göre (ISPM15) işaretlenmiş olması gerektiği,

   Avrupa Birliği (AB) ve diğer ülkelerden alınan bu bildirimlerin elektronik sistem
üzerinden diğer ülkeler tarafından da görülebildiği, bu nedenle ülkemizin bu alandaki imajının zedelendiği,

   AB üyesi veya diğer ülkeler tarafından ülkemiz menşeli ürünlere ilave tedbirler getirilmemesini teminen ihracatta kullanılan ahşap malzemelerinin uluslararası mevzuata uygun olması ve ihracatçıların azami itina göstermesi gerektiği,
hususları bildirilmektedir.
    Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası