GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCU HAKKINDA DUYURU

03.09.2015
  •  A 

    Bildiğiniz üzere 6552 sayılı Kanunla GSS prim borçları için yapılandırma ve af fırsatı çıkmış olup ayrıca kanunun ilk halindeki yer alan başvuru ve ödeme süreleri Bakanlar Kurulu kararı ile gelir testi için 30 Eylül 2015, borçların yapılandırılması ise 02 Kasım 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

Genel sağlık sigortası prim borcu olan ve İlgili Kanundan yararlanmak isteyen vatandaşlarımızdan özellikle; 

  • Yükseköğrenimine devam edenlerden 25 yaşını, lise öğrenimine devam edenlerden 20 yaşını, öğrenim hayatı devam etmeyenlerden 18 yaşını dolduran erkek çocukları,
  • Sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını doldurduğu halde emekli olmak için yaş bekleyenler,
  • Kısmi süreli olarak çalışıp adına 30 günden az prim yatırılan sigortalılar
  • Geçimini çocuklarından sağladığı tespit edilen anne ve baba
  • İşten ayrılmış ya da 01.01.2012 tarihinden bu yana kısmen de olsa sosyal güvenceden yararlanmayan kimseler gibi

sosyal güvencesi olmayanlar ile bakmakla yükümlü konumunda olmayan ve gelir testine gitmeyen vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken en önemli husus 30 Eylül günü mesai bitimine kadar bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gelir testi için müracaat etmeleridir.

 Bu durumdaki vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre borçları silinebilecek ya da daha düşük bir orandan prim ödeyebileceklerdir.

 Borcun tamamını ilk taksit son ödeme süresi olan 30 Kasım’a kadar peşin olarak ödeyenlerden;  sadece borç anaparası alınacak olup, bir defada ödeme imkânı olmayanlar için borç tutarları yeniden hesaplanarak istekleri halinde 6, 9, 12 veya 18 taksit olmak üzere ikişer aylık dönemler halinde 36 ay süre ile taksitlendirilecektir.

 Ayrıca vatandaşlarımız, borcunu yapılandırarak ilk taksiti ödemeleri ve cari aylara ilişkin olarak da 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması halinde sağlık hizmetlerinden hemen yararlanmaya başlayacaklardır.

Yapılandırmaya başvuracak vatandaşlarımızın mağduriyete uğramamaları ve yoğunluk nedeniyle zaman kaybı yaşamamaları için başvurularını son günleri beklemeden yapmaları gerekmekte olup zorunlu Genel Genel Sağlık Sigortasına ilişkin tescil ve borç durumlarını, kurumumuza gelmeden de, e-Devlet Kapısı üzerinden görebilmektedirler.

 GSS borcu olan ve bu nedenle sağlık hakkından faydalanamayan vatandaşlarımızın, borçlarını yapılandırarak hem daha az bir miktar ödemelerini hem de taksitler halinde ödemelerini sağlayan bu büyük fırsatı kaçırmamaları konusunda uyarıyoruz.

         Bu nedenle, gelir testine başvurmayanların en geç 30 Eylül günü mesai bitimine kadar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat etmeleri ve 2 Kasım günü mesai bitimine kadar borçlarını yapılandırmak için Sosyal Güvenlik Merkezlerimize şahsen veya posta yoluyla başvurmaları önemle duyurulur.