İşletmelerin Sanayi Siciline Kaydedilmesi Duyurusu

30.06.2015
  •  A 

Sayın Üyemiz,

 

İzmir Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden gelen yazıda,

 

Sanayi Sicil Belgesi almayan 6984 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1’inci maddesi kapsamında devamlı ve seri üretim yapan işletmeler;

 

6984 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 1. Maddesinde:

 

“Bir maddenin vasıf (nitelik), şekil, hassa (özelliğini) veya terkibini (birleşimini) makine, cihaz, tezgah, alet veya diğer vasıta ve kuvvetlerin yardımı ile veya sadece el emeği ile kısmen veya tamamen değiştirmek veya bu maddeleri işlemek suretiyle devamlı ve seri halinde imal veya istihsal eden yerlerle madenlerin çıkarılıp işlendiği yerler (Sanayi İşletmesi) ve buralarda yapılan işler (Sanayi İşleri) sayılır.

Devamlı ve seri halinde tamirat yapan müesseselerle elektrik veya sair (diğer) enerji istihsal eden santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerleri de bu madde şümulüne (kapsamına) girer.

El ve ev sanatları ile küçük tamirhaneler bu kanuna tabi değildir.” hükümleri yer almaktadır.

 

Sanayi Sicil Belgesi; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde imalat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen bir belgedir.

 

Bu kanun kapsamındaki işletmeler; 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi gereği, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerine başvurarak Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadır.

 

Bilgilerinize sunarım.