KOOP-DES (Kooperatiflerin Destek Programı) Başvurusu Hk.

05.07.2024
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nden iletilen 01.07.2024 tarih ve E-52980712-251.04-00098288803 sayılı yazıda özetle;

Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleri doğrultusunda,

-İlk uygulama olarak kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının; faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projelerinin KOOP-DES kapsamında desteklenmesi uygun görüldüğü,

-2024 yılı için Bakanlığın onayı ile; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının, faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projeleri KOOP-DES kapsamında destekleneceği,

-Söz konusu başvuruların 01 Temmuz 2024 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacağı, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacağı,

Ayrıca, KOOP-DES'e ilişkin faydalı olacak tüm bilgi ve belgelere "https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des" adresinden ulaşılabileceği,

Programla ilgili soruların "koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebileceği hususları yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası