Güzergah İzin Belgesi veya Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) Verilmesine İlişkin 2024-353 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı Hakkında Duyuru

Güzergah İzin Belgesi veya Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat) Verilmesine İlişkin 2024-353 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı Hakkında Duyuru
05.07.2024
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan iletilen yazıda;

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 20.10.2017 tarih, 2017/7 sayılı Bakanlık Genelgesi kapsamında, kamera bulunmayan ticari araçlara “Güzergah İzin Belgesi”, “Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”, düzenlenmesine yönelik alınan 01.01.2024 tarih, 2024/05 No.lu UKOME Genel Kurul Kararı kapsamında 30.06.2024 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenen “Güzergah İzin Belgesi” veya “Çalışma İzin Belgesi (Ruhsat)”nin;

31.05.2024 tarih, 32562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 15. Maddesinin ç) bendi kapsamında “belirtilen hükümlere uyma zorunluluğuna 01.01.2025 tarihine kadar süre tanınması” nedeniyle ilgili Yönergeler doğrultusunda herhangi bir başvuruya ve evrağa gerek kalmaksızın (Araç/Sahip Değişikliği/Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösteren araçlar hariç) 31.12.2024 tarih, saat 23.59’a kadar geçerli sayılmasına ilişkin alınan 12/06/2024 tarih 2024/353 No.lu UKOME Genel Kurul kararı ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası

EK: UKOME Genel Kurul Kararı