Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07.06.2024
  •  A 

 

Değerli Üyelerimiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 14 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeyle birlikte mesleki deneyim şartı tamamen kaldırılmamış, geçici bir muafiyet getirilmiştir. 14 Mayıs 2024 tarihi öncesinde taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yapacakları yetki belgesi başvurularında mesleki deneyim şartı aranmayacaktır.

Birliğimiz tarafından gönderilen ekli yazı ile Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliğine istinaden yetki belgesiz faaliyet gösteren emlak işletmelerin ivedilikle yetki belgesi almalarının azami önem taşıdığı bildirilmiştir.

Taşınmaz ticaretiyle iştigal eden üyelerimizin bilgilerine sunarız. 

Ek: Ticaret Bakanlığı Yönetmelik Değişikliği Duyurusu