ATR Dolaşım Belgelerine Gümrük Memurlarınca Islak İmza Tatbik Edilmesi Hk.

06.05.2024
  •  A 

 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden aldığımız yazıda T.C. Ticaret Bakanlığı’nın yazısına atıfta bulunularak;

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Komisyonu’ndan şifahen edindiği bilgiye göre, 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin, salgın kapsamında alınan önlemlerin yürürlükten kalkması nedeniyle ıslak imzalı olmadığı sürece kabul edilmeyeceği ve ihracatçılarımızın mağdur edilmemeleri amacıyla 1 Mayıs 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil olmak üzere) MEDOS’ta düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 12 no.lu gümrük vizesi hanesine gümrük memurlarınca ıslak imza tatbik edilmesi gerektiği, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) arasında yasal zeminde bir çözüm bulunması ve söz konusu çözüm bulunana dek mevcut uygulamamızın devamı için geçiş dönemi tanınması hususlarında Komisyon ile görüşmelerin devam ettiği, AB’ye yönelik ihracatlarda MEDOS üzerinden düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgesi, EUR-MED Dolaşım Belgesi ve Menşe şahadetnamelerinde ıslak imza olmasına gerek olmayacağı, bir başka ifadeyle mevcut uygulama devam edileceği, ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin ikinci bir talimata kadar 1 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla A.TR Dolaşım Belgelerinin onay ve vize aşaması mevcut durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgenin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından "gümrük vizesi" kutusu gümrük memurlarınca imzalanacaktır.

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası