Koop-Bis Başvuru

26.03.2024
  •  A 

 

Sayın Üyemiz; 
 

Ticaret İl Müdürlüğünden odamıza gelen yazı ile Bakanlığımız Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün ilgi'de kayıtlı yazılarında özetle, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması amacıyla, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleri doğrultusunda, 

 
İlk uygulama olarak kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatif ve üst kuruluşlarının; faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projelerinin KOOP-DES kapsamında desteklenmesi uygun görüldüğü, Bununla birlikte 2024 yılı için Bakanlık Makamının 16/02/2024 tarihli Onayı ile; kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri Bakanlığımızca yürütülen, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmiş olan, aynı proje kapsamında başka bir kamusal destekten yararlanmayan kooperatif ve üst kuruluşlarının, faaliyet konularına uygun, üretim ve istihdama katkı sağlayacak ve sürdürülebilir nitelikteki projeleri KOOP-DES kapsamında destekleneceği, söz konusu başvuruların 20 Şubat 2024 - 30 Mart 2024 tarihleri arasında alınacağı, bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacağı, bildirilmiştir.

Ayrıca, KOOP-DES'e ilişkin faydalı olacak tüm bilgi ve belgeler "https://ticaret.gov.tr/kooperatifcilik/koop-des" adresinde bulunmakta olup, yine programla ilgili sorular "koopdes@ticaret.gov.tr" e-posta adresine iletilebileceği bilgisi verilmektedir. 
 

İlgili üyelerimizin bilgilerine sunarız. 

 

Ek: Koop-Des Başvuru Formu

 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası