“Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi” Tanıtım Toplantısı

09.02.2024
  •  A 

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen FOSTER Projesi kapsamında ilimizde;

C- İmalat (C-21 -Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ;  C-26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı; C-30.3 Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinelerin imalatı)

J-61 Telekomünikasyon

J-62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

J-63 Bilgi Hizmetleri Faaliyetleri

M-72 Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

NACE kodlarına sahip işletmelerimiz için bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir.

27 şubat 2024 tarihine kadar başvuruların alınacağı İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında KOBİ’lerin “Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana teması çerçevesinde belirlenen çağrı konularıyla ilgili hazırlayacakları projeler desteklenecektir. KOBİ’ler toplam 1 Milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destekten faydalanabilecektir.

Toplantı, 20 Şubat 2024 tarihinde saat 10:30’da İzQ İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleşecektir.

Toplantıya ilişkin davetiye ekte, destek programına ilişkin detaylar ise 2. Teklif Çağrısı (29.01.2024-27.02.2024) - FOSTER (fostersmes.com) bağlantısında yer almaktadır.

KOSGEB Başkanı Sayın Ahmet Serdar İBRAHİMCİOĞLU’nun da teşrif etmesinin planlandığı toplantıyı ilgili üyelerimizin bilgilerine sunarız.