ALİAĞA TİCARET ODASI ARABULUCULUK VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ

15.01.2024
 •  A 

 

ARABULUCULUK

ALİAĞA TİCARET ODASI ARABULUCULUK VE ALTERNATİF UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM MERKEZİ

Aliağa Ticaret Odası olarak bünyemizde, üyelerimizin hukuk uyuşmazlıklarının alanında uzman arabulucular aracılığıyla çözüme kavuşturulmasını kolaylaştırmak, arabuluculuk konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemek, arabuluculuk sisteminin tanıtılması ve farkındalığın arttırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, "Aliağa Ticaret Odası Arabuluculuk ve Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezi" kurulmuştur.

Bu kapsamda üyelerimizin ve vatandaşlarımızın uyuşmazlıklarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi ile iş birliği protokolü imzalanmıştır.

ALİAĞA TİCARET ODASI ARABULUCULUK MERKEZİ İRTİBAT BÜROSU

Çözüm alternatifleri dahilinde, en kısa sürede, yasal yollara başvuru nedeniyle karşılaşabilecekleri maliyetten çok daha az maliyetle, tarafların uyuşmazlıklarını anlaşmayla sonuçlandırması doğrultusunda hizmet verecektir. TOBB UYUM ile iş birliği içerisinde gerekli prosedürleri uygulayacaktır.

ARABULUCUK MERKEZİNE NE ZAMAN BAŞVURABİLİRİM?

Taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlığın çıkmaya başladığı andan itibaren mahkeme veya tahkim yoluna başvurmadan önce veya mahkeme sırasında arabuluculuk merkezine başvurulabilir.

ARABULUCUK ve ARABULUCULUĞUN FAYDALARI NEDİR?

Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlığın arabulucu yardımı ile dostane yollarla çözülmesini hedefleyen alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Faydaları

 • Mahkemeden daha kısa sürer, ekonomik ve düşük maliyetlidir.
 • Taraflar arabulucuyu kendileri seçer.
 • Kaybedeni olmayan dostane bir çözüm yoludur.
 • Karşılıklı menfaatlerin korunması esastır.
 • Toplumsal barışın sağlanmasına katkı sağlar.
 • Taraflar kendi sorunlarını kendileri çözer.
 • Gizlilik içerisinde yürütülen bir süreçtir.
 • Arabuluculuk anlaşması, mahkeme kararına eşdeğerdir.
 • Arabuluculuğa başvurmakla, mahkemede dava açma hakkı kaybolmaz.

HANGİ DAVALAR ARABULUCULUK KAPSAMINDADIR?

İHTİYARİ (İSTEĞE BAĞLI) ARABULUCULUK

Uyuşmazlık içerisinde olan tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri her türlü özel hukuk uyuşmazlıkları ihtiyari arabuluculuk dahilinde çözüme kavuşturulabilir.

DAVA ŞARTI (ZORUNLU) ARABULUCULUK

Kanunen belirlenen üç konuda dava şartı olarak arabuluculuğa başvurulmalıdır.

1-) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk: Ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması dava şartıdır.

2-) 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu Kapsamında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk: Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli davalardan önce  arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır.

3-) 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu Kapsamında Dava Şartı Olarak Arabuluculuk: Tüketici mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır.

4-) 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’na eklenen md 18/B-1-b hükmü ile 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren ortaklığın giderilmesi davaları açılmadan önce de son bir kere uzlaşma için arabulucuya başvurma şartı getirildi. Eski adıyla izale-i şüyu davası da denilen ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyete son vermek amacıyla açılır.

5-) 7445 sayılı İcra İflas Kanunu kapsamında, Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar (ilamsız icra yoluyla tahliye hariç), ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması dava şartıdır.

ARABULUCULUĞUN UYGULANDIĞI UYUŞMAZLIKLAR

 • Ticari Uyuşmazlıklar
 • İşçi-İşveren Uyuşmazlıkları
 • Tüketici Uyuşmazlıkları
 • Banka ve Finans Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • İnşaat Hukuku
 • Sağlık Hukuku
 • Fikri ve Sınai Haklar Hukuku
 • Enerji Hukuku
 • Spor Hukuku
 • Kira Hukuku
 • Kat Mülkiyeti Hukuku

HANGİ UYUŞMAZLIK VE DAVALAR İÇİN ARABULUCULUĞA BAŞVURULAMAZ?

Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri hukuki sorunlara ilişkin uyuşmazlıklar arabuluculuk yoluyla çözülemez. Tarafların üzerinde tasarruf edemeyeceği uyuşmazlıklar çoğunlukla kamu hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklardır. Kamu hukukunun yanı sıra aile hukuk gibi özel hukuk alanlarına ilişkin bazı hukuki problemler de arabuluculuk yoluyla çözülemez.

Önemle belirtelim ki, Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre uzlaştırma/uzlaşma kapsamında olan bir suç ile bağlantılı uyuşmazlıklar da arabuluculuk kanunu dışındadır. Bu uyuşmazlıklar için Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre uzlaşma yoluna gidilerek tüm uyuşmazlık savcılıklara bağlı uzlaştırma büroları tarafından çözülmelidir.

Tarafların arabulucuya gidemeyecekleri diğer uyuşmazlıklar şunlardır:

 • Ceza davaları,
 • Nüfus kaydının düzeltilmesi veya değiştirilmesi davaları,
 • Çocuğun velayeti,
 • Aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar,
 • İdari yargının yetkisine giren tam yargı davası ve iptal davası,
 • Vergi hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar.

 

İLETİŞİM

İRTİBAT BÜROSU

Aliağa Ticaret Odası Hizmet Binası Kazım Dirik Mah. 262 Sok. No:29 Aliağa/İZMİR

0232 655 1991 | bilgi@alto.org.tr | www.alto.org.tr

MERKEZ

TOBB İkiz Kuleler Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 252 Sosyal Tesisler, Z24 Çankaya 06530 ANKARA

0312 969 8986 | bilgi@tobbuyum.com.tr | www.tobbuyum.com.tr