Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları Listesi Hk.

01.12.2023
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 30.11.2023 tarih, 13031 sayılı yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek olan Stratejik Öncelikli Ürünler ve Teknoloji Alanları

listesinin 26 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yatırım Projelerinin Stratejik Öncelik Ve Teknik Değerlendirmesine Dair Tebliğ ile belirlendiği bildirilmiştir.

Söz konusu tebliğ ile aracı bankalar kanalıyla sağlanan finansal imkanlardan yararlanmak için başvuru yapacak projelere ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak stratejik öncelik ve teknik değerlendirmeye dair usul ve esasların düzenlendiği ifade edilmiştir.

İlgili tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231126-2.htm linki üzerinden ulaşılabilmekle birlikte, "Stratejik ürünler ve Teknoloji Alanlar Listesi" ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası

Ek