Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uygulama Tüzüğü Hk.

29.08.2023
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen, 25.08.2023 tarihli Ek’te sunulan yazıda; Avrupa Komisyonu’nun Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) geçiş dönemine ilişkin Raporlama Yükümlülükleri Hakkında Uygulama Tüzüğü’nü 17 Ağustos 2023 tarihinde yayımladığı, tüzükle beraber işletmelerin uyum sürecini kolaylaştırmak amacıyla rehberlerin de paylaşıldığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Avrupa Komisyonu tarafından, demir-çelik, alüminyum, çimento, gübre, elektrik ve hidrojen sektörleri özelinde altı adet çevrim içi seminer düzenleneceği ifade edilmekte olup bahse konu tüzüğün gayri resmi Türkçe tercümesi, rehberler ve seminerlere ait bilgiler yazı Ek’inde yer almaktadır.

 Bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması