Türk Devletleri Teşkilatı Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı Hakkında

07.08.2023
  •  A 

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden iletilen 07.08.2023 tarih, 20793 sayılı yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 04.08.2023 tarih ve 87769193 sayılı yazısına atfen; Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı'nın ve söz konusu Toplantı marjında Türk Dünyası İş Forumu'nun 14 Eylül 2023 tarihinde düzenleneceği belirtilmekte olup, anılan İş Forumunun hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerine dair Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği görev ve yetki alanına giren konular ile ilgili güncel bilgi notlarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir.

Bu kapsamda, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, KKTC, Macaristan ve Türkmenistan ülkelerinde yaşanan sorunlara ilişkin bilgi notlarının 18 Ağustos 2023 Cuma günü mesai saati bitimine kadar bilhan.urga@izto.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası