İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Sinerji Çalıştayına Davet

İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Sinerji Çalıştayına Davet
22.05.2023
  •  A 

 

Sayın Üyemiz,

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye işbirliğinde yürütülen İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi, atık, yan ürün, enerji, teknoloji başta olmak üzere her türlü kaynağın ortak kullanımına yönelik işletmeleri bir araya getirmeyi ve İzmir’e özgü bir endüstriyel simbiyoz modelini hayata geçirmeyi planlamaktadır.

Endüstriyel simbiyoz, bağımsız işletmeleri daha sürdürülebilir ve yenilikçi bir kaynak kullanımı yaklaşımı çerçevesinde bir araya getirmekte ve işletmeler için hem çevre performansının iyileştirilmesi hem de ekonomik kazanım sağlanması açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. 

Proje ile eşgüdümlü biçimde İzmirli sanayicileri döngüsel ekonomi uygulamaları etrafında buluşturma, üretimi sürdürülebilir sınırlara çekme ve doğal kaynak verimliliğini artırma hedefleri ile İzmir Ticaret Odası nezdinde “Senin Atığın Benim Hammaddem” projesi uygulamaya alınmıştır.

Bu kapsamda, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve İzmir Ticaret Odası işbirliğinde 1 Haziran 2023 tarihinde İzmir’de faaliyet gösteren firmalarda olası simbiyoz ilişkilerinin tespiti ve sektörler arası yeni iş olanaklarının oluşturulması amacıyla bir Sinerji Çalıştayı düzenlenecektir.

Çalıştay;
•          Atıklarınızı bir kaynağa dönüştürerek gelir elde etmenize,
•          Alternatif ham madde kullanımı ile girdi maliyetlerini azaltmanıza,
•          Kaynak verimliliği hedeflerine ulaşmanıza,
•          Atık maliyetleriniz ile ilgili tasarruf elde etmenize,
•          Çevre performansınızı iyileştirmenize,
•      Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon uygulamalarına hazırlıklı olmanıza katkıda bulunacaktır.

Çalıştay katılımcı sayısı 50 firma olarak belirlenmiştir. Başvurusu kabul edilen katılımcılara Çalıştay Bilgilendirme Dokümanı (çalıştay mekanı, saatleri ve detaylı program) sisteme kaydoldukları e-posta adresi üzerinden iletilecektir. Başvurusu kabul edilen firmalarımızın Odamıza da 6164151 dh.5 nolu telefona bilgi vermelerini rica ederiz.  

Başvuru Tarihleri: 9 Mayıs 2023 – 29 Mayıs 2023
Başvuru ve Detaylı Bilgi: https://ikvp.izka.org.tr/endustriyel-simbiyoz/
İletişim: izmirendustriyelsimbiyoz@undp.org  
İZTO İletişim: zeynep.kuheylan@izto.org.tr
 

Saygılarımızla,

Aliağa Ticaret Odası