7440 Sayılı Kanun Kapsamında Gerçekleşecek Yapılandırma İşlemleri Hakkında

14.03.2023
  •  A 

Değerli Üyemiz,

12 Mart 2023 tarih ve 32130 sayılı Resmî Gazete’de 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmıştır.

Kanun ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), İl Özel İdareleri, Belediyeler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları (YİKOB) VE (ODA AİDATLARI) ile ilgili alacaklara yapılandırma imkânı gelmiştir.

Kanun kapsamındaki alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınacaktır. Mükelleflerce çeşitli sebeplerle noksan beyan edilmiş veya beyan dışı bırakılmış geçmiş yıl gelirlerinin belli oran ve tutarlar dahilinde beyan edilmesi sağlanacaktır.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, işletmelerinde mevcut olduğu halde kayıtlarında yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince veya bağlı oldukları meslek kuruluşlarınca tespit edilecek rayiç bedeliyle defterlerine kaydedebilecekler ve 2022 yılı için matrah ve vergi artırımı imkanı sağlanacaktır.

Bazı istisnalar hariç olmak üzere, 7440 sayılı Kanunda yer alan borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı, kesinleşmemiş̧ veya dava safhasında bulunan alacakların yapılandırılması, incelenen ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, pişmanlıkla veya kanuni suresinden sonra kendiliğinden verilecek beyannameler ile ı̇şletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvuruların 31 Mayıs 2023 tarihine kadar, ilk taksit ödemelerinin ise 30 Haziran 2023 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Anapara, azami 9 taksite kadar taksitlendirilebilmektedir.

7440 sayılı kapsamına giren düzenlemelerle ilgili olarak Maliye, SGK, Gümrük ve diğer kurumların yayınlayacakları Tebliğlerden sonra başvuru süreci başlayacaktır.

İlgili Kanuna Resmi Gazete üzerinden ulaşmak için burayı tıklayınız

Ayrıca Odamıza yapılacak olan başvurularda kullanılacak yazılı dilekçe örneğine ulaşmak için burayı tıklayınız

Not: Başvuru dilekçesini Odamız muhasebe servisine elden teslim edebilir veya muhasebe@alto.org.tr adresine PDF formatında e-posta gönderebilirsiniz.